Meer dan 10.000 bijkomende logies

Vlaanderen telt momenteel 27.519 aangemelde toeristische logies. Dat is 60 procent meer dan bij de start van het vernieuwde logiesdecreet zes jaar geleden, toen Vlaanderen maar 17.159 toeristische logies rijk was. Net geen kwart daarvan of 6.500 logiesuitbaters kozen bovendien voor een vrijwillige ‘erkenning’ vanwege Toerisme Vlaanderen. “Deze cijfers tonen dat het vereenvoudigde logiesdecreet zijn doel bereikt. Steeds meer toeristisch logies worden effectief aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. De controle op veiligheid en kwaliteitsnormen gebeurt sinds 2017 ook steekproefsgewijs of na klachten”, aldus Coudyser.

Handhaving op kwaliteit en veiligheid

“Het is onmogelijk om alle logies te controleren. Toerisme Vlaanderen focust vooral op vakantiewoningen die via verhuurplatformen zoals Airbnb, via immokantoren of particulieren zelf aangeboden worden”, vervolgt Coudyser. Sinds 2017 heeft Toerisme Vlaanderen in totaal net geen 5.600 handhavingsdossiers behandeld. Het voorbije jaar ging het concreet over 1.265 handhavingsonderzoeken. 22 procent van de onderzoeken volgde na een klacht, en 75 procent kwam er op initiatief van Toerisme Vlaanderen zelf. 1.138 dossiers werden het voorbije jaar afgerond omdat de uitbater zich in regel stelde of er zelf voor kiest om niet meer te verhuren. Tegen 8 logies heeft Toerisme Vlaanderen vorig jaar een sanctie moeten opleggen in de vorm van een bevel tot stopzetting.