Slachtoffers van zedenfeiten staan voor een zwaar verwerkingsproces. Het is niet alleen een aanslag op de persoonlijk integriteit. Daders komen ook vaak uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer waardoor het een klap is voor het vertrouwen. De juridische gevolgen komen daar bovenop. Daarom ijverde minister Demir er voor om alle slachtoffers van verkrachting of pogingen tot verkrachting de nodige begeleiding te geven doorheen het labyrint van juridische procedures. 

Belang van iedereen

“Dat is niet alleen in het belang van het individuele slachtoffer die op een empathische manier steun en advies krijgt voor, tijdens en na de gerechtsprocedures. Het zorgt ook voor meer vervolgingen en veroordeelde daders als een slachtoffers een juridische gids krijgt. En dat is dan weer in het belang van iedereen”, klinkt het.  

Vertrouwen

Op aandringen van Demir krijgen slachtoffers van (poging tot) verkrachting automatisch een justitie-assistent van DSO toegewezen die wordt betrokken bij het dossier. Die aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. “Zedenmisdrijven sleur je een leven lang mee”, stelt Demir, “Een gedegen slachtofferonthaal kan het verwerkingsproces niet pijnloos maken. Maar het is wel een rots waar je op kan vertrouwen.”

Gratis advocaat bij eerste verhoor voor slachtoffers

Zuhal Demir herhaalt haar vraag om nog een stap verder gaan voor slachtoffers van zedenmisdrijven. “Een eerste verhoor na een verkrachting is zeer belangrijk. Daders kunnen daarbij beroep doen op bijstand van een advocaat, desnoods gratis. Via de zogenaamde Salduz-permanentie is steeds een advocaat beschikbaar. Dat is een goed systeem die de rechten van dader vrijwaart. Maar slachtoffers van zware zedenfeiten zouden ook op dergelijk systeem moeten kunnen rekenen bij een eerste verhoor dat cruciaal kan zijn voor de verdere rechtsgang. Waarom gunnen we slachtoffers niet dezelfde rechten als daders? Deze maatregel wordt door de mensen van slachtofferonthaal expliciet gevraagd als een cruciaal onderdeel van een correcte behandeling van slachtoffers. Daar moet op het federale niveau werk van gemaakt worden.”