“We zijn al een tijdje bezig met de evaluatie van ons woninghuurdecreet, en daar komen toch een paar zaken naar boven. De verhuurder moet het huurcontract registreren in een federale databank, maar wat betreft de informatie van de huurder volstaat een geboorteplaats en -datum als bijvoorbeeld het rijksregisternummer niet beschikbaar is. We weten dus bijzonder weinig van de huurder.”

Oproep onbeantwoord

Diependaele probeerde daar in het verleden al meermaals overleg over te plegen met de federale overheid, met name bevoegd minister Van Peteghem, maar die oproep bleef tot nu toe onbeantwoord. “In feite zou die registratie ook volledig naar de deelstaten moeten worden overgeheveld”, zegt Matthias.

Verhuurder aanspreken

Matthias wil met de aanpassingen in het woninghuurdecreet de verantwoordelijkheid van de verhuurder aanspreken. “Als je de verhuurder verplicht om te kijken welke wettelijke verblijfsdocumenten er zijn bij de huurder, zorg je er in de eerste plaats voor dat je een beter zicht hebt op wie die huurder is, maar dat het ook moeilijker wordt voor mensen die al een bevel hebben gekregen om het land te verlaten, hier een vaste woonst te bekomen. Het is, zeker na de voorbije gebeurtenissen in Brussel, goed dat er een debat komt over het feit dat je in ons land in volledige illegaliteit blijkbaar toch een normaal leven kan opbouwen, inclusief een woonst.”

Druk op woningmarkt verlichten

Het is volgens Matthias ook een goede manier om huisjesmelkerij tegen te gaan. “We maken het verhuurders die misbruik maken van de kwetsbare positie van mensen zonder papieren een pak moeilijker hiermee. En bijkomend zal dit ook de druk op onze woningmarkt verlichten. Als ik verneem dat er tussen de 100.000 en 200.000 mensen zonder papieren zich op onze woningmarkt bevinden, dan kan je al raden waar een groot deel van die druk op onze markt vandaan komt.”

Zelf vat krijgen

“De ideale situatie is natuurlijk dat het terugkeerbeleid op punt wordt gesteld. Maar dat blijkt een moeilijke zaak te zijn, zoals we ondertussen weten. Dan lijkt het me een goed idee om op een andere manier vat te krijgen op deze mensen”, besluit Matthias.

Ook in Brussel?

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre wil eenzelfde voorstel indienen in het Brusselse parlement. ““Ik zal een regelgevend initiatief indienen om het beschikken over geldige verblijfspapieren als voorwaarde op te nemen voor de huur van een woning op de private huurmarkt. Dat moet uiteraard ook opgevolgd en gecontroleerd worden,” aldus Vanden Borre. Een gelijkaardig systeem bestaat reeds in Engeland. Daar hebben verhuurders de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat personen zonder wettelijke verblijfstatus toegang hebben tot de private huurmarkt. Dit gebeurt aan de hand van controles naar onder andere de verblijfstatus van kandidaat-huurders. “Om dit adequaat te kunnen afdwingen, moeten ten slotte ook sancties worden voorzien voor verhuurders die toch een woning verhuren aan mensen zonder geldige verblijfspapieren”, besluit Vanden Borre.