De N-VA-afdelingen van Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne en Pepingen willen een fusie van alle Pajotse gemeenten bestuderen. Niet enkel voor wat de drie cd&v-meerderheden betreft. Een cd&v-sjerp mag geen motivatie zijn. Onze inwoners moeten centraal staan! Volgens de N-VA hebben de gemeenten in het Pajottenland het momenteel moeilijk. Een intergemeentelijke samenwerking kan soelaas brengen en kan de slagkracht van de regio verhogen.

Om u goed te informeren, verzamelde de N-VA de meest gestelde vragen over een mogelijk gemeentefusie. Hieronder leest u het antwoord op die 12 vragen. Vindt u het antwoord op uw vraag niet terug? Stuur ze dan gerust naar pajottenland@n-va.be.

Is een fusie nodig?

De Pajotse gemeenten behoren vandaag tot de kleinste gemeenten van onze provincie.

fusie

Ze lopen op financieel en administratief vlak tegen hun limieten aan en hebben het moeilijk om de juiste dienstverlening of investeringen te garanderen. Onze gemeenten zijn ook te klein om te wegen op het beleid in Brussel. Door de krachten te bundelen is een efficiëntere en betere dienstverlening mogelijk.

Waarom nu? Welke gemeente zal de belangrijkste zijn?

Alle gemeenten zijn gelijkwaardig en even belangrijk. Door samen te werken als gelijken kunnen we de eigenheid van het Pajottenland met zijn landelijke karakter en sterke dorpsgemeenschappen behouden én een betere dienstverlening garanderen. Wanneer we na 2024 verplicht worden tot een fusie, dan is dat zonder financiële compensatie en zonder keuze van partner. Nu kunnen we zélf beslissen met wie we fuseren. Na 2024 kan Pepingen bijvoorbeeld zonder inspraak bij Halle ondergebracht worden, of Lennik bij Dilbeek. Dergelijke ‘opslorpingen’ willen we vermijden.

Hebben de inwoners inspraak?

We schakelden een onafhankelijk onderzoeksbureau in om door middel van een representatieve steekproef inwoners te bevragen. De N-VA wil met iedereen in debat gaan, met voor- én tegenstanders. Het is pas na dat participatietraject dat we de balans opmaken.

N-VA wil gemeentefusie voor het hele Pajottenland bestuderen

Wat gaat een fusie kosten of wat brengt een fusie op?

Op korte termijn gaat het tijd en geld kosten om alle diensten te doen samenwerken. Daarvoor krijgen de gemeenten steun van de Vlaamse overheid. Op lange termijn hebben fusies grote voordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder betaalde politieke mandatarissen. We gaan van bijna 100 gemeenteraadsleden naar 33 en van 6 burgemeesters naar slechts 1 burgemeester. Dat alleen al levert 3 miljoen euro per legislatuur op. Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid 500 euro per inwoner. Voor het Pajottenland zou dat 20 miljoen euro opleveren.

Simulatie Pajottenland: besparing politiek personeel

Zal de fusie zorgen voor betere financiën?

Ambtenarenstatuut

Onze gemeenten hebben het moeilijk om hun (werkings-)kosten te betalen zonder de belastingen te verhogen. Er is bijgevolg weinig marge om te investeren. Samenwerken kan soelaas brengen. Niet alleen door de financiële fusiebonus van de Vlaamse overheid, maar ook door de vele voordelen van schaalvergroting.

Waarom met het Pajottenland en niet met bijvoorbeeld Halle, Ninove of Dilbeek?

Bij de Pajotse gemeenten vinden we partners die dezelfde uitdagingen hebben en de middelen en de expertise delen om ze aan te pakken. Daardoor kunnen we behouden wat goed is en verbeteren waar nodig. Bij een fusie met een stad bestaat het gevaar om opgeslorpt te worden, zonder behoud van onze eigenheid.

Kan ik nog terecht in het gemeentehuis?

De huidige loketdiensten blijven na een fusie – wat ons betreft – in de huidige gemeentehuizen. Voor een nieuwe reispas zal u zich niet van Pepingen naar Herne moeten verplaatsen. Maar wie bijvoorbeeld in Galmaarden woont en in Lennik werkt, zal ook in Lennik terechtkunnen voor dienstverlening. Meer flexibiliteit dus.

Geld

Wat met onze belastingen?

Onze inwoners moeten erop vooruit gaan. Dat is onze prioriteit. Als onze gemeenten meer slagkracht krijgen en er door samenwerking efficiënter gewerkt wordt, dan dalen de kosten én dan kunnen de belastingen dalen.

Wat gebeurt er met het gemeentepersoneel?

Tot 2025 blijft alles zoals het is. Nadien zullen de diensten van de verschillende gemeenten fuseren tot nieuwe teams. Binnen die teams hebben de personeelsleden de mogelijkheid om zich specialiseren, wat de gemeentelijke werking ten goede komt. Veel gemeentelijke diensten zoals ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit hebben vandaag de dag vaak maar één ambtenaar die het bos door de bomen niet meer ziet. Door samen te werken zullen er grotere diensten ontstaan die meer slagkracht en expertise hebben.

Welke zijn de voordelen voor de inwoners?

Wat goed is voor de inwoners blijft behouden. Wat door een fusie beter kan, grijpen we met beide handen. Denk maar aan een gemeentehuis met flexibelere openingsuren, meer digitalisering, betere dienstverlening, lagere retributies, meer geld voor infrastructuurwerken, …

Komt er een nieuwe politiezone en wat met de brandweer?

Voor de politie en de brandweer verandert er niets.

Politieplakkaat aan gebouw

De gemeenten waarmee we willen samenwerken behoren tot dezelfde politiezone en ook wat betreft de brandweer zitten we in hetzelfde werkingsgebied. Een groot voordeel van een fusie is dat er slechts één burgemeester is, en dus slechts één hoofd van de politie. Dat leidt tot minder discussies en meer duidelijkheid van commando. Daardoor kunnen we sneller ingrijpen.

Een sterk en ééngemaakt Pajottenland

Verliezen onze gemeenten hun karakter?

De N-VA wil de eigenheid van de gemeenten versterken. Dat is een uitdaging die we verder moeten onderzoeken. We willen onze Pajotse identiteit behouden en samenwerken aan een sterker geheel. Stadssocioloog Stijn Oosterlynck: “Op bepaalde evoluties hebben kleinere gemeenten geen grip. De bevolking in en rond steden groeit en zal de volgende jaren alleen maar blijven groeien. Dat zet druk op de randgemeenten. Je kan de uitdagingen van deze tijd niet meer aan als je alleen heel lokaal beslissingen kan nemen.”