Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Björn Anseeuw op 30 december 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen

Duizenden mensen die tijdelijk werkloos zijn, krijgen hun vervangingsinkomen niet op tijd uitbetaald. “Al sinds het begin van de coronacrisis loopt de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen hopeloos achterop. Al negen maanden belooft de federale regering beterschap. Toch hebben duizenden tijdelijke …

Door Björn Anseeuw op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigt aan dat al wie die langer dan 52 dagen tijdelijk werkloos geweest is in 2020, een extra premie van 10 euro per dag zal ontvangen. “Niet werken wordt hierdoor onnodig aantrekkelijker gemaakt”, besluit N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw …

Door Axel Ronse op 10 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse heeft in het Vlaams Parlement een conceptnota rond maatregelen voor tijdelijk werklozen ingediend. In de nota pleit Ronse de Nederlandse aanpak als inspiratiebron. “Meer dan 21.000 tijdelijk werklozen hebben zich de afgelopen maanden bij de VDAB ingeschreven …

Nobele voornemens, maar vooral een verhoging van de sociale uitkeringen die overheidsafhankelijkheid en inactiviteit versterken. Weinig concrete en structureel noodzakelijke maatregelen. Dat lijkt de rode draad te zijn van de Vivaldi-regering, toch zeker als het over Sociale Zaken, Werk, Pensioenen …

Werkgevers en werknemers zijn het niet eens geraakt over een advies over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Het gaat in totaal om een bedrag van 700 miljoen euro, bedoeld om de verhoging van uitkeringen en pensioenen te betalen. De regering had de sociale partners een tweede kans gegeven en …

Op de Dag van de Ondernemer staan alle ondernemers in de schijnwerpers, gaande van de grote industrie, de familiebedrijven tot de kleine zelfstandige. Het coronavirus stelt onze Vlaamse ondernemingen op de proef, maar zelfs in deze uitdagende en disruptieve tijden tonen ze een ongeziene veerkracht, …