Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Helga Stevens op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Europees beleid

"Het is onbegrijpelijk dat Europa de bezorgdheden van haar burgers over het behoud van een sterke sociale zekerheid links laat liggen.” Europarlementslid Helga Stevens is niet te spreken over de nieuwe Europese socialezekerheidsregels. EU-burgers zullen na amper één maand werken een Belgische …

Door Helga Stevens op 4 maart 2019, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Europees beleid

"De onderhandelingen op Europees niveau over de werkloosheidsuitkeringen kunnen mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor onze sociale zekerheid", schrijft Europees Parlementslid Helga Stevens op knack.be. "Voor ons is het cruciaal dat Europese nieuwkomers eerst aan het systeem bijdragen …

“Vlaanderen toont zich opnieuw de beste leerling van de klas, maar er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid.” Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert tevreden, maar ambitieus op het Landenrapport van de Europese Commissie. Hij juicht toe dat Europa met groeiende aandacht kijkt naar het …

Door Jan Spooren op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen

“Voor de N-VA blijft het cruciaal dat je eerst moet bijdragen vooraleer je sociale rechten kan opnemen.” Kamerlid Jan Spooren dringt er bij de federale minister van Werk op aan om op Europees niveau het Belgische standpunt te verdedigen dat er eerst minstens drie maanden moet worden gewerkt in een …

“Als werkzoekenden evenveel kunnen verdienen door werkloos te blijven en een opleiding te volgen, waarom zouden ze dan nog een job zoeken?” Elias Kartout, Brussels lijsttrekker voor de Kamer, en Brussels Parlementslid Cieltje Van Achter zijn niet te spreken over een nieuw voorstel van de Brusselse …

"Meer jobs en een hogere tewerkstellingsgraad leiden tot een gezondere begroting, maar het Belgische loonoverleg is een blok aan het been", stelt voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Méér dan 200.000 extra jobs en een toename van het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen van …