“We hervormen de MER van een onduidelijk, verplicht en zwaar administratief nummertje tot een slanker, eenvoudiger instrument waar de milieu-impact helder getoond wordt”, zegt Demir. “Er zijn geen drie soorten procedures nodig om te bepalen of een MER nodig is en dan doorgaans leiden tot dikke bijbels met overbodige informatie. Er is wél nood aan een slank en zinvol instrument met een goede focus dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast”.

Terug naar essentie

“We vereenvoudigen waar dat kan: we brengen de screening terug naar de essentie, we schaffen de ontheffingsmogelijkheid af en vereenvoudigen de regelgeving. We streven met oog op kwaliteitsborging naar gedeeld eigenaarschap. We mobiliseren en zetten onze kennis, expertise en capaciteit gericht in bij de kwaliteitsopvolging van milieueffectrapportage. We herwaarderen de erkenning voor MER-coördinatoren en MER-deskundigen en optimaliseren het erkenningssysteem. Samen maken we in de praktijk werk van een meer gerichte inhoudsbepaling van het milieuonderzoek met een betere doorwerking naar besluitvorming”, aldus Demir.

Over de hervorming werd met verschillende actoren overleg gepleegd. Het ontwerpdecreet gaat nu naar de Raad van State. Zuhal Demir wil het decreet begin 2024 definitief laten goedkeuren.