Milieu- en natuurorganisatie Dryade diende begin 2023 een aanvraag in bij departement Omgeving voor een startsubsidie als omgevingsvereniging. De organisatie is gekend van diverse procedures tegen vergunningen en wetgeving van de Vlaamse overheid. De finale beslissing lag echter bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die via Ministerieel Besluit een eventuele subsidie effectief moet toekennen. Demir beslist nu de toekenning van de subsidie af te wijzen.

Geen subsidies voor juridische procedures

Demir oordeelt dat Dryade een (vrij) eenzijdige werking heeft, gericht op een reactieve juridische actie, al dan niet in de plaats van andere actoren. Omgevingsverenigingen hebben dan wel het grondwettelijk recht om juridische procedures aan te knopen, maar de regelgeving van Zuhal Demir legt wél op dat een brede omgevingswerking nodig is om subsidies te krijgen. De regelgeving verbiedt ook dat de subsidies gebruikt zouden worden voor juridische procedures.

Informeren en adviseren

“Ik stel vast dat geen enkel vermeld dossier focust op het informeren, sensibiliseren van verschillende actoren in de maatschappij of op het in overleg gaan met en adviseren van beleidsmakers en economische actoren die de vereniging beschreef in het dossier dat voorgelegd werd tot het bekomen van een startsubsidie in het kader van de regelgeving”, aldus Demir.

Dryade krijgt bijgevolg geen startsubsidie toegekend.