In de brief schrijft de minister onder meer dat ze zelden zo geschokt en verbouwereerd was dan bij de door Van der Straeten gehanteerde werkwijze in het dossier van de overwinstbelasting. Het stoot Zuhal Demir met name enorm tegen de borst dat Van der Straeten minstens onnauwkeurige, maar volgens Demir zelfs misleidende informatie heeft bezorgd aan de Raad van State over vermeend overleg dat nooit heeft plaatsgevonden.”

Korte toelichting is geen volwaardig overleg

“Een korte informatieve toelichting, zonder het delen van de teksten, waarbij dat mijn kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er vanuit Vlaanderen een voorbehoud wordt aangetekend (…) kan onmogelijk als volwaardig overleg over dit dossier aanzien worden”, staat nog in de brief. 

Rechtbank

“Correct overleg is belangrijk om dit dossier politiek in goede banen te leiden, maar het is ook belangrijk voor de rechtszekerheid van de nieuwe overwinstbelasting. Het staat in de sterren geschreven dat energiebedrijven naar de rechtbank zullen trekken tegen de belasting. Het is dan ook cruciaal dat het overleg op een juiste manier gebeurt”, aldus Zuhal Demir, die in haar brief nogmaals beklemtoonde dat ze niet tegen de belasting op zich is.