“Ik zei eerder al dat ik het niet eens ben met de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm. De energietransitie is al uitdagend genoeg. Dat de VREG een quasi unaniem verzoek van het parlement naast zich neerlegt is dan ook te zot voor woorden. Hoewel ik strikt genomen niets te zeggen heb aan de VREG, heb ik het parlement en de mensen wél beloofd dat ik alle middelen, ook juridische, zou uitputten om de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm en op dit moment te voorkomen. Daarom trekken we naar het hof van beroep”, klinkt het bij de minister.

Stijgende jaarfactuur

Uit onderzoek blijkt dat wellicht 40 procent van de huishoudens hun jaarfactuur zal zien stijgen door het capaciteitstarief. “Een dergelijke wijziging van de energiefactuur doorvoeren tijdens een energiecrisis waarin een stijgend aantal gezinnen het moeilijk hebben, zorgt bij mij voor de nodige bezorgdheid. Er is ook geen enkele zekerheid dat deze energiecrisis al deze winter gedaan zal zijn, integendeel. Ik wil daarom voorstellen om het capaciteitstarief verder uit te stellen totdat de situatie zich voldoende gestabiliseerd heeft”, zegt Demir.

Onvoldoende geïnformeerd

Uit onderzoek blijkt ook dat slechts 9 procent van de gezinnen op de hoogte is van de invoering en een overgrote meerderheid niet eens weet wat dat capaciteitstarief inhoudt. Ook bedrijven geven aan zich niet voldoende geïnformeerd te voelen over de invoering van het capaciteitstarief.

Digitale meter

“Ik pleit ervoor een capaciteitstarief in te voeren als de meerderheid van de Vlamingen over een digitale meter beschikt. Eind 2024 zal dat 80 procent zijn, op dit moment is dat nog geen 30 procent”, aldus Zuhal Demir. Ook de Federatie van de Belgische Energiebedrijven gaf aan de VREG aan dat een kwaliteitsvolle invoering op dit moment niet mogelijk is en stelde voor om de invoering uit te stellen tot 1 juli 2023. “De mogelijke IT-risico’s kunnen ook nieuwe problemen opleveren voor de klanten en dat kunnen we missen als kiespijn”, aldus Demir.

Geen plezierige stap

De stap van Demir naar het hof van beroep is niet eerder gezien. “Dit is voor mij geen plezierige stap en er is ook geen enkele garantie dat we aan het langste eind zullen trekken. Maar ik kan enkel vaststellen dat een meerderheid van de parlementsleden en betrokken stakeholders tegen een invoering in de huidige vorm zijn. Als de VREG dat doelbewust naast zich neerlegt, resteert enkel deze optie, al blijven we open staan voor overleg met de VREG”, besluit Zuhal Demir.