“Het is principieel. We leven in een democratie, maar het hof van beroep gaat verder dan de Europese verplichtingen." Zo stelt het arrest dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent moet zijn gedaald, terwijl Europa een vermindering van 47 procent oplegt en Vlaanderen zelfs daar eigen, realistische doelstelling tegenover plaatst.

Politieke beslissing van rechter

Demir ziet in het arrest een beslissing van een Franstalige rechter om Vlaanderen een ‘collectieve verarming’ op te leggen. "Ik zal niet toelaten dat een rechter politieke beslissingen gaat nemen. Want wat die eigenlijk doet, is een 'degrowth'-verhaal opleggen." Bovendien maakte die rechter volgens haar een fout door van een algemene reductie te spreken en geen onderscheid te maken tussen de sectoren die binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen en die erbuiten.

Vlaamse industrie wegjagen

Wat Demir naar eigen zeggen sterk verbaast, is het feit dat het Waals Gewest niet veroordeeld werd. "Hoe komt dat? Omdat Wallonië twee hoogovens in Luik en Charleroi heeft gesloten. Daardoor is de uitstoot van CO2 fors gedaald, maar dat had ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Moeten we dat in Vlaanderen dan ook gaan doen? Onze industrie wegjagen om torenhoge klimaatdoelstellingen te halen? Dat pad gaan we niet bewandelen", zei ze.