Demir stelde enige tijd geleden grondwetspecialisten Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus aan om een analyse te maken voor de verdere regionalisering van de justitiebevoegdheden. Tot op heden was er weinig diepgravend voorbereidend academisch onderzoek verricht hierrond. De studie werd bezorgd aan regeringen en parlementen om het debat over een defederalisering van justitie te openen en gaf al aanleiding tot hoorzittingen in het Vlaams Parlement.

Alle bevoegde ministers

Om verder het terrein te verkennen en de verschillende standpunten af te toetsen, heeft Demir alle bevoegde ministers voor justitie en voor institutionele hervormingen gevraagd om de dialoog aan te vatten via bilaterale gesprekken. De vakcollega’s uit de andere regeringen Van Quickenborne (federaal), Antoniadis (Duitstalige gemeenschap) en Bertieaux (Franstalige gemeenschap) en federaal minister bevoegd voor institutionele hervormingen Clarinval gingen op de uitnodiging in. Enkel federaal minister bevoegd voor institutionele hervormingen Verlinden nog niet. De komende weken staan de eerste gesprekken daarover gepland.

Fundamenteel democratisch probleem

“Zowel justitie als veiligheid in ons land zijn een frustratie van vele burgers. Maar bovenal moet een fundamenteel democratisch probleem aangepakt worden. Een gezonde democratische staat bestaat uit een wetgevende, uitvoerende en een rechterlijke macht. Die eerste twee pijlers staan er. De laatste ontbreekt binnen onze deelstaten. Met alle gevolgen van dien”, herhaalt Demir.