In de reportage komt onder meer een vergunningsdossier in Affligem aan bod, waar het gemeentebestuur tegen advies van de bevoegde instanties in beslist om een omgevingsvergunning af te leveren voor een verkaveling in effectief overstromingsgevoelig gebied. Door een beroep van de Vlaamse overheid tegen die beslissing wordt de vergunning evenwel vernietigd door de deputatie. Affligem is echter geen alleenstaand geval. Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir werd het toezicht op vergunningen door lokale besturen verhoogd. Dat leidde de voorbije jaren al tot 343 beroepen. “Zonder pardon bouwen in watergevoelig gebied is je eigen miserie organiseren en dat moeten we voorkomen”, stelt de minister.

Baronnengedrag

Demir zou graag nog een stap verder gaan in dat toezicht. Zo is ze van mening dat lokale besturen die structureel blijven verzaken aan hun verantwoordelijkheid en structureel blijven vergunningen afleveren in watergevoelige gebieden, hun vergunningsbevoegdheid moeten kunnen verliezen. Binnen de huidige coalitie is zo’n maatregel niet bespreekbaar, maar Demir is zinnens dat op de tafel te leggen van de regeringsonderhandelingen. “Baronnengedrag helpt het algemeen belang niet en dat primeert boven gemeentelijke autonomie. Bij bevoegdheden horen nu eenmaal verantwoordelijkheden”, klinkt het.

Deontologische code

Zuhal Demir vraagt overigens naar aanleiding van de Pano-reportage aan Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans om de Vlaamse volksvertegenwoordigers te wijzen op de deontologische code en het voorkomen van belangenvermenging en misbruik van hun positie. Uit de reportage blijkt namelijk dat Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v) rechtstreeks contact nam met administraties om tussen te komen in een vergunningsdossier met een negatieve watertoets.