Demirs voorganger startte in 2019 met het wegwerken van de stapel dossiers, die nog dateren van de periode voor 2017. Demir werkte nu op amper drie maanden tijd de achterstand volledig weg door maar liefst 51 natuurgebieden te erkennen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim duizend voetbalvelden.

Beheersubsidies

De 51 gebieden komen nu onder het beheer van Natuurpunt, Limburgs Landschap, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, en Durme. De verenigingen ontvangen door de erkenningen vanaf dit jaar jaarlijks beheersubsidies. “Op dit moment beheren talloze verenigingen samen al meer dan het dubbele in oppervlakte natuurreservaat dan de Vlaamse overheid zelf. Door de erkenning komen zij jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van de gebieden verder te verhogen”, zegt Demir.

Win-win voor mens en natuur

Het kan gaan om verlaten akkers die omgevormd worden naar soortenrijk grasland of bos, maar evengoed om een bestaand bos dat nu een meer natuurgericht beheer krijgt. “Voor elk erkend reservaat moet ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten. Een win-win dus voor mens én natuur”, besluit de minister.