Volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie

Antwerpen groeide de afgelopen tientallen jaren uit tot een chemiecluster van wereldformaat. Het vervoer van chemieproducten is daarmee een van de levensaders van de regio. De bestaande pijpleidingen en de ruimte om nieuwe leidingen aan te leggen bereikt haar limieten. “Nochtans zijn pijpleidingen een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen ook zwaarder op het milieu. Ondergrondse leidingen naar het Duitse Ruhrgebied zouden de verkeersdruk op de omgeving kunnen doen afnemen”, stelt Demir.

Voldoende interesse vanuit sector

De vorige regering ondernam een poging om een reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, maar die poging strandde wegens te weinig concrete interesse vanuit de bedrijfswereld. “Sinds mijn aantreden heb ik echter vele contacten gehad met chemiebedrijven, sectorfederatie essenscia en het havenbedrijf. Daaruit blijkt een voldoende grote interesse”, zegt Demir.

Vraag naar propaanleidingen

De sector vraagt concreet de aanleg van een propaanleiding. Om die snel te kunnen realiseren en te voorzien in een leidingstrook start Demir een plan- en vergunningsproces op in samenspraak met het Antwerps Havenbedrijf, chemiefederatie essenscia en de federatie van pijpleidingeigenaars, Fetrapi.