“We zien wat voor miserie de West-Vlamingen op hun bord hebben gekregen met de enorme hoeveelheid wateroverlast. In de toekomst moet dat in Vlaanderen echt wel vermeden worden, vandaar deze nieuwe reeks beschermde watergevoelige gebieden. Naast bebouwing op die plekken vermijden, beschermen we ook nabijgelegen huizen tegen wateroverlast”, zegt Demir.

Signaalgebieden

Vlaanderen is rijk aan bestemmingen die nog niet ontwikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan woongebieden, overstromingsgebieden of kmo- en industriegebieden. Bij hevige of langdurige neerslag is het mogelijk dat deze laaggelegen gronden onder water komen te staan. Zulke ‘signaalgebieden’ lopen het risico om in de toekomst nog verder ontwikkeld te worden. 

Planschade vergoeden

De gebieden worden omgezet in bouwvrij openruimtegebied, zodat ze in de toekomst niet meer verhard of bebouwd kunnen worden. Elk van de dossiers zal nog een openbaar onderzoek ondergaan (inclusief informatievergaderingen), om vervolgens definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd te worden. Eigenaars kunnen daarna binnen de twee jaar een planschadeclaim indienen bij de Vlaamse overheid. Na het doorlopen van de procedure, waarbij de landcommissies de eventuele planschade berekenen, zal de planschade betaald worden. De voorbije jaren werden hiervoor middelen gereserveerd voor een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro.