De Kamer van Volksvertegenwoordigers kiest volgende week een nieuwe Kamervoorzitter. In principe dragen partijen vandaag een kandidaat voor en wordt daarover wordt volgende week gestemd. De kandidaat die een meerderheid van de stemmen haalt, wordt dan Kamervoorzitter. Althans, dat is wat het reglement voorschrijft. In de realiteit wordt de ‘post’ van Kamervoorzitter traditioneel verdeeld onder de regeringspartijen en maakt het voorzitterschap deel uit van de verdeling van de ministerposten. Paars-groen draagt daarom Éliane Tillieux (PS) voor als nieuwe Kamervoorzitter.

Paars-groen kans geven om zelfverklaarde ambities voor politieke vernieuwing waar te maken

Initieel was de N-VA-Kamerfractie niet van plan om een kandidaat voorzitter voor te dragen. “Maar gezien de torenhoge ambities op vlak van politieke vernieuwing van de paars-groene meerderheidspartijen willen we hen niet de kans ontzeggen om hun woorden in daden om te zetten”, zegt kandidaat-voorzitter Valerie Van Peel. Onder andere Kristof Calvo (Groen) benadrukte tijdens de besprekingen van de regeerverklaring dat het parlement deze legislatuur onafhankelijk te werk moet kunnen gaan. “Als we de logica van het paars-groene regeerakkoord volgen, zou het dus normaal zijn dat de grootste oppositiepartij hierop toeziet. In plaats van een parlementslid uit de meerderheid.”

Over de uitslag van de stemming maakt Van Peel zich weinig illusies. “Ik ga ervan uit dat paars-groen de politieke vernieuwing snel zal parkeren, maar ik vind dat we deze meerderheid minstens de kans moeten geven om te bewijzen dat ze het meent met die breuk met de oude politieke cultuur. The proof of the pudding is in the eating.”