1. Begrotingsgewijs zijn de inspanningen zwaar onder de lat die staatssecretaris De Bleeker zichzelf oplegde (3 procent). We zetten verder koers richting het grootste begrotingstekort van de EU.
  2. Er komen nieuwe taksen ter waarde van waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro. En dat voor een van de top vijf landen met de hoogste belastingdruk ter wereld. Wie gaat dat betalen?
  3. Arbeidsmarktgewijs is hier sprake van een reeks losse maatregelen. De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie. Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs sociale partners moeten, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt? Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar die tewerkstellingsgraad van 80 procent brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt.
  4. Energie: de middenklasse trakteert en betaalt driedubbel: voor de eigen hogere rekeningen, voor het sociaal tarief dat hoofdzakelijk naar inactieven gaat en voor de eenmalige cheque voor diezelfde groep die al een sociaal tarief krijgt. Als minimale compensatie krijgt de middenklasse een bedragje van ongeveer 30 euro terug dat feitelijk enkel maar de eerder gestegen federale heffingen ongedaan maakt. Bovendien wordt de subsidiefactuur voor gascentrales nog niet eens meegerekend.
  5. Sterk is ook dat de regering-De Croo de primeur niet geeft aan het federaal parlement en kiest voor een persconferentie. Alweer een sterk staaltje ‘politieke vernieuwing’.