Dat Georges-Louis Bouchez de aandacht zal capteren op 21 juli, dat is een zekerheid. Ik heb het wel voor de MR-voorzitter. Rad van tong, schijnbaar onvermoeid strijdend voor verandering, tegen links-economische zotternijen. Een ‘nieuwerwetse’ Galliër, een eigentijdse Asterix – slim en dapper – met aan zijn zijde z‘n eigen hondje Idefix. Helaas verkiest hij zich vandaag vast te klampen aan de Belgo-Romeinen. België boven het geloof in de eigen kracht, het eigen kunnen, de eigen toekomst.

‘Rare jongens, die Romeinen’, klinkt het steevast bij Obelix. Wellicht omdat hij die rare Vivaldesque Belgen nog niet ontmoette. Dit geblokkeerde land zet politiek en politici helemaal op hun kop. De christendemocratische sterkte, bijvoorbeeld, is degelijk besturen, maar het Belgisch labyrint maakt dat onmogelijk en drijft de nieuwe cd&v-voorzitter tot communicatieve conflictpolitiek en de cdH tot ‘geëngageerde’ oppositie.

Overal kiezen groene politici voor natuur, nabijheid en dus identiteit, maar hier rijmt ecologisme op Belgicisme. En liberalen zijn op hun best wanneer ze ideologisch consequent gaan voor opwaartse (beleids)concurrentie tussen sterke, decentrale regio’s, maar Open Vld en MR pleiten integendeel voor meer Belgisch centralisme.

Liberalen die – volledig tegen de eigen ideologie in – pleiten voor minder concurrentie, dat kan enkel in België. Belgicist Bouchez haalt het daarbij op ideoloog Bouchez. Al versta ik het natuurlijk wel. De Waalse Asterix hoopt zich op die manier wat te kunnen laven aan de Vlaamse toverdrank. In Wallonië lopen immers minder kiezers warm voor zijn (centrum)rechtse, liberale recepten.

Via België kunnen de liberalen zich onrechtstreeks doperen, steunend op elkaars electorale impact boksen Open Vld en MR boven de eigen gewichtsklasse. Zo werd De Croo premier en kan ook Georges-Louis Bouchez van een plekje in de Wetstraat 16 dromen. Het is vandaag een realistischer toekomstscenario lijkt dan ‘Waals minister-president Bouchez’. Want in Wallonië haalt de MR daarvoor nog te weinig stemmen.

Maar is die electorale realiteit in Belgische menhirs gebeiteld? De liberalen lijken de hoop om electoraal bepalend te worden in Vlaanderen en Wallonië te hebben opgegeven, en richten hun pijlen dan maar op een Zweedse reddingsboei vanuit de Vlaamse centrumrechtse partijen. Ooit hadden liberalen goesting en vleugels, vandaag lijken ze te twijfelen aan de kracht van de eigen, liberale ideologie die net vanuit een concurrentiemodel ervoor kan zorgen dat elke deelstaat verantwoordelijkheid moet opnemen en de andere regio’s daarbij kan uitdagen, zodat finaal alle bestuursniveaus naar boven worden gedreven, ook Wallonië.

Toverdrank

Ik geloof alvast niet dat Wallonië ten eeuwigen dage nood zou hebben aan een – zoals dat vandaag het geval is – minister van Binnenlandse Zaken uit Vlaanderen om haar eigen Waalse veiligheid te garanderen. Een Franstalige, in plaats van de huidige Nederlandstalige minister van Gezondheidszorg zou het beleid beter kunnen afstemmen op de specifieke Waalse noden. En waarom moeten ministers van Justitie, Financiën, Energie, … vanuit Vlaanderen bepalen wat er bij jullie in Wallonië gebeurt? Dat kunnen Waalse politici toch perfect zelf.

Dat zij zo ver wil gaan om Vlaanderen onder curatele te plaatsen met een Belgische hiërarchie der normen, en ook bevoegdheden van Vlaanderen opnieuw wil afpakken om ze te herfederaliseren, verbaast helemaal. Terwijl iedereen ziet dat de regering-De Croo geen wezenlijke hervorming krijgt afgeklopt, wil Open Vld liever nog meer bevoegdheden naar het federale niveau, om erover te beslissen met partijen zoals PS en Ecolo. Terwijl Vlaanderen ondanks het blokkerende België zal afkloppen op een begrotingsevenwicht in 2024, is Open Vld er dus van overtuigd dat ze opnieuw mee in de zak van het federale België moet, dat budgettair rampzalige gaten slaat.

Ik kan me geen Asterix inbeelden die zich gedwee zou neerleggen bij een Vlaams-Gallisch opgedrongen bestuur vanuit een andere stam, laat staan zich zou schikken naar een Belgo-Romeins beleid. Geef mij maar de Asterix die moedig weerstand biedt, in het voordeel van zijn eigen Waalse nederzetting. Een consequent liberale Asterix. Ook zonder toverdrank kan die hopen Waalse kiezers overtuigen en bergen verzetten.

Want wat is het alternatief? Wat hebben de liberalen vandaag eigenlijk te vieren op 21 juli? De povere resultaten van deze Belgische regering? Zowat de slechtste begroting van gans Europa, de laagste economische groei, de hoogste schulden en de hoogste belastingen? Zou Open Vld de kaars(jes) niet beter uitblazen in plaats van feestelijk te jubelen?