In Vlaanderen zijn ongeveer 160 gesubsidieerde voorzieningen die officieel gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen behandelen. Het is van groot belang dat ontwikkelingsstoornissen tijdig een officiële diagnose krijgen, zodat betrokken kinderen toegang krijgen tot de juiste zorg en hulpverlening. Helaas blijven de wachttijden voor diagnosecentra stijgen, wat ouders dwingt om steeds vaker hun toevlucht te nemen tot privépraktijken.

Meer dan 2,5 jaar wachttijd

“De cijfers die beschikbaar zijn, zijn weinig geruststellend. Zo blijkt dat de wachttijden in de voor de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen tussen 2020 en 2021 telkens met vijf maanden zijn aangegroeid, naar respectievelijk 1 jaar en 7 maanden en 2 jaar en 7 maanden”, aldus Verheyen. Hoewel de cijfers voor 2022 nog niet bekend zijn, vreest Verheyen dat een gelijkaardige tendens voor de gehele sector te verwachten is.  

Verheyen wijst erop dat de versnippering van het diagnostisch aanbod moet worden aangepakt en dat herhaalde diagnostiek moet worden beperkt tot een absoluut minimum. Dit zal helpen om wachtlijsten te verminderen en de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren.

Plan ligt op tafel

Tegelijk merkt Verheyen op dat er sinds februari 2022 een kant-en-klaar voorstel op tafel ligt om de organisatie van diagnostiek voor kinderen en jongeren in Vlaanderen grondig te hervormen en te stroomlijnen. Het organisatiemodel wil voor kinderen en jongeren van alle leeftijden en met elke vermoeden van problematiek een transparant en toegankelijk diagnostisch aanbod faciliteren. 

“Ik roep de minister en haar administratie dan ook op om tempo te maken met de implementatie van het plan. Iedere dag dat het plan op zich laat wachten, is een dag dat de wachtlijsten verder aangroeien en dat kwetsbare jongeren niet de hulp krijgen die ze verdienen”, besluit ze.