De aanvraag van initiatiefnemer Dils-Energie nv, verbonden aan Duitse energiebedrijf RWE, beroert al een tijdje de gemoederen. Minister Demir oordeelt dat het project niet in overeenstemming is met de verkavelingsvoorschriften en groter is dan toegelaten. De aanvrager voorziet daarnaast te weinig groenbuffering op zijn eigen percelen. Ook het effect van het nemen van koelwater uit het kanaal op een aantal waterrijke natuurgebieden in de nabijheid wordt bekritiseerd met het oog op de droogteproblematiek. Ook de mogelijke veiligheidsrisico’s nabij de gascentrale werden amper onderzocht.

Jaarlijks 100.000 kg ammoniak en 340.000 kg stikstof de lucht in

De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten, en dat op slechts 189 meter van Speciale Beschermingszone aan natuurgebied Bergerven en het Nationaal Park Hoge Kempen. Die hoeveelheid ammoniak komt overeen met ongeveer 20 landbouwstallen. Het spreekt voor zich dat dit voor bijkomende stikstofneerslag in de natuur zou zorgen. Om anderzijds de CO2-uitstoot van de gascentrale te compenseren zou in het meest optimistische scenario 60.000 hectare bos moeten worden aangeplant. Dat is een oppervlakte vele malen groter dan het Nationaal Park.

Geen vervuilende gascentrale op wandelafstand van beschermde natuur

Zuhal Demir geeft uitleg bij de geweigerde vergunning: “Je moet geen raketgeleerde zijn om te beseffen dat er betere ideeën zijn dan een grote vervuilende gascentrale op wandelafstand van Europees beschermde topnatuur. De uitstoot van stikstof is vergelijkbaar met 20 megastallen. Uiteraard heeft dat gevolgen voor ons leefmilieu en de lucht die we allemaal inademen. Maar, in dit dossier is er veel meer aan de hand. Ook aan meerdere basisregels van onze ruimtelijke ordening voldoet het project niet. De enige juiste keuze in dit dossier was dan ook om de omgevingsvergunning te weigeren.”

Iedereen gelijk voor de wet in Vlaanderen

De beslissing over de gascentrale in Dilsen-Stokkem is geen voorafname op de beslissingen over de aanvragen voor gascentrales in Tessenderlo, Wondelgem en Vilvoorde. “Zoals altijd gezegd zal elk dossier op zijn eigen inhoud beoordeeld worden. Op dat vlak is het iedereen gelijk voor de wet in Vlaanderen”, benadrukt de minister.

Met de stijgende gas- en CO-prijzen in Europa en de schaarste in energieproductie herhaalt minister Demir dat ze van de federale regering voldoende en snelle initiatieven verwacht om de betaalbaarheid van de energiefactuur en de bevoorradingszekerheid te garanderen.