De Roover hekelt de houding van de regering. “Er is geen reden tot euforie wanneer het beleid een Belg in zware problemen brengt en die maar bevrijd kan worden door een veroordeelde terrorist vrij te laten. Teherans chantagepolitiek is volkomen geslaagd. Vanaf dat Teheran wist dat we bereid waren compromissen te sluiten, liep iedere Belg in het land gevaar.”

Slachtoffers Assadi niet ingelicht

Met deze gevangenenruil - de Irandeal gaat overigens niet over ruil - negeerde de regering straal de modaliteiten van het verdrag met Iran en het arrest van het Grondwettelijk Hof. De slachtoffers van Assadi werden niet op voorhand ingelicht over deze ruil en konden hun rechten dus niet uitoefenen. Het parlement werd evenmin betrokken, nochtans een uitdrukkelijke eis van Groen om het verdrag in de Kamer goed te keuren.

Parlement niet betrokken

“De betrokkenheid van het parlement bij de uitvoering van dit verdrag, desnoods achter gesloten deuren, was een expliciete vraag van Groen, gesteund door meerdere partijen in het halfrond, om dit uitleveringsverdrag goed te keuren. De minister maakte ook beloftes in die zin aan de commissie Buitenlandse Betrekkingen. Dat is niet gebeurd,” stelt De Roover vast, die hierover nog deze week vragen stelde in de commissie, maar geen antwoorden kreeg.

Elke landgenoot vogelvrij in Iran

“Nu Vandecasteele vrij is kan de regering best het verdrag met Iran schorsen zodat een dergelijk tragische episode in de toekomst vermeden kan worden. De regering mag geen nieuwe zaak-Vandecasteele meer uitlokken. Dit uitwisselingsverdrag verklaart immers elke landgenoot in de Iraanse invloedsfeer vogelvrij,” besluit De Roover, die de vrees uitspreekt dat deze zaak gezien kan worden als een handboek ‘hoe terroristen vrij krijgen uit Belgische gevangenissen’.