Voorbij de slogans: de federale begroting

Door N-VA op 26 december 2016, over deze onderwerpen: Federale begroting, Verandering
Voorbij de slogans: de federale begroting

De federale begroting ligt onder kritisch vuur van de oppositiepartijen. Het klopt dat de sanering van de overheidsfinanciën moeilijker is en trager gaat dan gedacht. Maar dat neemt niet weg dat de kentering duidelijk is ingezet. In een extra eindejaarsbijlage bij ons ledenblad leest u hoe de regering-Michel wel degelijk het verschil maakt, ook op budgettair vlak. Zo is deze regering als eerste sinds lange tijd effectief erin geslaagd om het Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag te verlagen: met acht miljard tussen 2014 en 2017. Conclusie: “De dynamiek achter het budgettair beleid is fundamenteel anders dan onder de vorige regering.”

Met name het verwijt dat de regering-Di Rupo het er beter vanaf bracht met de sanering van de overheidsfinanciën, houdt geen enkele steek. Bij het aantreden van de regering-Di Rupo eind 2011 lag het structurele begrotingstekort ongeveer even hoog als het Europese gemiddelde en iets hoger dan onze buurlanden. Tegen 2014 hadden die buurlanden en de meeste Europese landen hun begrotingen grondig bijgestuurd: het gemiddelde tekort lag er rond of onder de één procent. In België bleef dat tekort al die tijd rond de drie procent hangen.

Bewust gekozen voor de moeilijke weg

De regering-Di Rupo koos duidelijk de weg van de minste weerstand: ze bespaarde niet op de uitgaven, hervormde weinig en allesbehalve structureel, en verhoogde vooral de inkomsten via de belastingen. Daardoor ging kostbare tijd verloren. Deze regering kiest bewust voor de moeilijke weg door wél de overheidsuitgaven te verminderen en wél structurele hervormingen door te voeren, waaronder een historische Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift die zorgt voor lagere loonkosten en een hoger nettoloon. Op korte termijn heeft dat minder resultaat en zorgt dat voor een kleinere economische groei. Maar op lange termijn moet dat zorgen voor minder uitgaven en meer economische groei.

Vergeleken met de regering-Di Rupo kan het contrast dus niet groter zijn. En net omdat deze regering moet inlopen wat de regering-Di Rupo eigenlijk al had moeten doen, blijft de inspanning ook de volgende jaren groot en de weg moeilijk. Maar de Verandering Werkt, dat is onmiskenbaar.

Lees hier de volledige eindejaarsbijlage over de federale begroting (4 blz.).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is