“Er is wel een groot verschil tussen iets meer tests bestellen uit voorzorg en blind aankopen”, reageert Kamerlid Kathleen Depoorter op het nieuws dat voor 5 miljoen euro aan testmateriaal gewoon verloren is gegaan zonder ooit te zijn gebruikt. “Een crisis is nochtans geen excuus om slordig om te gaan met belastinggeld. Dit is puur wanbeheer, en onze fractie zal de minister daar dan ook over ondervragen.” 

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat er onduidelijkheden ontstaan zijn over de uitgaven van de minister, denk aan verspilling minstens 98 miljoen euro aan strategische stock die al vervallen is. “Daarom hameren wij al langer dan vandaag op een onafhankelijke doorlichting van onder andere de FOD Volksgezondheid, want in deze tijden kunnen we ons zulke misrekeningen niet permitteren.”