Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt de Vlaamse Regering 27,6 miljoen euro vrij voor lopende en nieuwe asbestprojecten die de versnelde asbestafbouw mogelijk maken aan lokalen van jeugdbewegingen en woningen. Demir schuift daarbij voor het eerst de verouderde jeugdlokalen naar voren als prioriteit. Via lokale asbestprojecten wil Vlaanderen zich specifiek richten naar het asbestveilig maken van jeugdinfrastructuur waar lokale jeugdverenigingen gehuisvest zijn door de ‘asbestmeerkost’ voor het vrijgekomen asbestcement en de afvalverwerkingskosten door Vlaanderen te financieren.

Veel jeugdlokalen zijn verouderd

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir benadrukt het belang van de extra aandacht voor jeugdinfrastructuur: “Asbest is nefast voor onze gezondheid. Niet zelden zijn jeugdlokalen verouderd waardoor asbestdaken nog decennia zijn blijven liggen. Het is niet meer van deze tijd om deze verouderde daken nog te laten liggen op plaatsen waar kinderen en jongeren spelen en elkaar geregeld ontmoeten.”

Ook middelen voor asbestophaling aan huis

Belangrijk speerpunt van minister Demir blijft de ophaling aan huis van asbestcement voor elke Vlaming. Via de OVAM maakte ze in samenwerking met lokale besturen de ophaling van asbestcement mogelijk in 80 procent van de Vlaamse steden en gemeenten, goed voor 76 procent van de Vlamingen. Bij het aantreden van Demir was dat slechts 50 procent. Door een deel van de extra middelen te voorzien voor ophaling, kan de Vlaamse overheid toewerken naar 100 procent gebiedsdekking van de lokale asbestprojecten de komende jaren.

Regie bij lokale besturen

Lokale besturen nemen voor alle deze projecten, van jeugdlokalen tot ophaling aan huis, de regie in handen en melden zich in 2021 en 2022 bij de OVAM aan voor projectuitvoering van telkens drie jaar. Zij zetten daarbij eigen lokale bestekken in de markt die ervoor zorgen dat zij veilig asbestcement bij burgers kunnen ophalen. De OVAM ondersteunt hen met de nodige coaching en voorbeelddocumenten om van hun lokaal asbestproject een succes te maken. Dankzij de subsidies betalen burgers voor de dienstverlening aan huis slechts een fractie van de werkelijke kost en wordt telkens ook voorzien in voldoende ‘persoonsbeschermingssets’ omdat werken met asbest steeds gepaard gaat met voldoende voorzorgsmaatregelen.

Asbestveilig Vlaanderen 2040

“Bedoeling blijft om Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ te maken. Dat betekent dat asbest in risicovolle toepassingen of in slechte staat wordt verwijderd. Dat is een grote uitdaging, daarom willen we een versnelling hoger schakelen. Zeker daar waar kinderen en jongeren hun vrije tijd regelmatig doorbrengen”, besluit Zuhal Demir.