Tijdens de bespreking van de beleids- en begrotingstoelichting in de commissie in het Vlaams Parlement liet Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts weten dat hij tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het eerste deel van 2024 de goede praktijken van het Vlaams dierenwelzijnsbeleid in de kijker wil zetten.

Europese top over dierenwelzijn

Weyts wil onder meer voor het eerst in de geschiedenis een Europese top realiseren over dierenwelzijn. Op de agenda zou onder meer een Europees initiatief over betere omstandigheden in de puppyhandel en -transport, dierproeven en een volwaardige Europese Commissaris voor dierenwelzijn staan.

Vlaanderen voorbeeld voor andere EU-landen

“Een exacte agenda is er natuurlijk nog niet, maar met dit voorzitterschap kan Vlaanderen ook laten zien dat het een echte voortrekker op vlak van dierenwelzijn. Denk maar aan het verbod op onverdoofd slachten en de verplichte sterilisatie en chippen van katten. Zo hopen we andere Europese landen aan te sporen om ons voorbeeld te volgen en komaf te maken met slechte omstandigheden en dubieuze praktijken”, stelt Vlaams Parlementslid Allessia Claes.

Voortrekkersrol

“Minister Weyts en bij uitbreiding Vlaanderen bewijst hiermee eens te meer zijn voortrekkersrol in Europa wat betreft dierenwelzijn. Met een Europese top over dierenwelzijn en het pleiten voor een volwaardige Europese Commissaris op het thema zetten we Vlaanderen nog meer op de Europese dierenwelzijnskaart”, aldus Vlaams Parlementslid Sofie Joosen.