Bij de voorstellen op de regeringstafel werden drie belangrijke principes gehanteerd. Bovenal stond Demir erop dat maatregelen van toepassing zouden zijn voor alle 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen en alleenstaanden, maar ook kleine zelfstandigen. Anderzijds moest de maatregel zo snel mogelijk kunnen ingaan én focussen op de verlaging van de elektriciteitsfactuur. Lagere elektriciteitskosten zijn immers van cruciaal belang voor de energietransitie.

Rechtvaardige keuze voor 2,8 miljoen gezinnen, alleenstaanden en 600.000 kleine zelfstandigen

De regering slaagt erin 166,6 miljoen euro minder kosten in 2022 door te laten rekenen via de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerder, door zelf die kosten te dragen via het Energiefonds en de reserves daarvan. “Reserves helpen in tijden van crisis”, stelt Demir daarover.

Omdat de federale overheid ook btw aanrekent op openbare dienstverplichtingen, verdwijnt daardoor in totaal 201,6 miljoen euro (166,6 + 21 procent btw) uit de elektriciteitsfactuur van iedereen die op laagspanning is aangesloten.

“Dat wil zeggen dat deze maatregel niet geldt voor grote bedrijven en industrie, maar wel voor alle 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen, alleenstaanden en 600.000 kleine zelfstandigen zoals café’s of kapsters. Een keuze die erg rechtvaardig is, zeker in het licht van de grote federale investeringen in vooral de sociale tarieven en dus een beperkte doelgroep”, klinkt het bij Demir.

In goede samenwerking met Fluvius en VREG wordt alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de maatregel op 1 januari 2022 al verrekend kan worden in de tarieven.

Verlaging van ongeveer 50 euro voor gemiddeld gezin

Hoeveel dit oplevert voor een gezin hangt uiteraard af van het eigen verbruik. De goedkoopste energie is diegene die niet verbruikt wordt. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 MWh zal door bovenstaande maatregelen de elektriciteitsfactuur 43 euro lager zijn in 2022. Dit komt bovenop de verlaging van de nettarieven ten gevolge van de aanpassing van de tariefmethodologie door de VREG, wat het totaal wellicht brengt op ongeveer 50 euro.

Het blijft niet bij eenmalig: ook structurele ingrepen

De Vlaamse Regering besliste bovendien om de bestaande subsidies aan nieuwe fossiele gasaansluitingen bij nieuwbouw stop te zetten vanaf midden 2022. Daardoor kan de regering bijkomend 34 miljoen euro uit de energiefactuur halen. Het forfait van 250 euro voor een aardgasaansluiting blijft evenwel bestaan voor bestaande woningen die bijvoorbeeld willen aansluiten op aardgas omdat ze afstappen van stookolie. Die levert overigens een CO2-reductie op van meer dan 20 procent. Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy legt uit dat subsidies voor nieuwe aardgasaansluitingen per definitie niet verstandig zijn. “Daarom kiezen we ervoor om deze stop te zetten en kosten te verschuiven van elektriciteit naar fossiele gas. Zo verlichten we de elektriciteitsfactuur vanaf 2023 structureel, wat de energietransitie ten goede komt.”

Demir gaat ook het komende jaar nog bekijken welke initiatieven mogelijk zijn om de elektriciteitsfactuur structureel naar beneden te halen. Een belangrijke werf blijft bovendien het afbouwen van de historische schuld aan groenestroomcertificaten, waarvan de Vlaamse Regering dit jaar nog 60 miljoen euro bijkomende certificaten uit de markt haalt.