Een maand geleden raakte bekend dat de Franse Gemeenschapsregering via een constructie in Parijs subsidies uitdeelt aan verschillende Franstalige verenigingen in Vlaanderen. Het gaat om verenigingen in Vlaamse faciliteitengemeenten, maar ook in gemeentes als Dilbeek, Vilvoorde, Tervuren of in het verder gelegen Gent, Oostende en Knokke. De Franse Gemeenschap verdeelt jaarlijks zo’n 471.000 euro ter promotie van het Frans in Vlaanderen. Soortgelijke subsidies werden vroeger al ongrondwettelijk verklaard. Bovendien gaat een dergelijk beleid diametraal in tegen de inspanningen van Vlaanderen om het Vlaams karakter van de Rand te versterken en het belang van het Nederlands te benadrukken.

Geen gehoor

De Vlaamse Regering trekt nu op voorstel van minister van Vlaamse Rand Ben Weyts naar het Grondwettelijk Hof tegen de subsidies van de Franse Gemeenschap in Vlaanderen. Eerder heeft Weyts de kwestie ook al op de tafel van het Overlegcomité gelegd, maar de Franse Gemeenschap geeft geen gehoor aan de Vlaamse vraag om de subsidies stop te zetten. Er is nu dus een verzoekschrift ingediend om deze subsidies te vernietigen. De Franse Gemeenschap is immers niet bevoegd voor Franstaligen in Vlaanderen.

Wet omzeilen

“Ondanks de grote begrotingstekorten heeft de Franse Gemeenschap duidelijk geld over om via constructies Franstalige verenigingen in Vlaanderen te sponsoren”, zegt Ben Weyts. “Veel van dit geld komt bovendien terecht bij verenigingen die volledig aanleunen bij de lokale politieke partijen. Dus ook de wet op de partijfinanciering wordt hier ongetwijfeld omzeild. Om die reden stappen we nu naar het Grondwettelijk Hof en dienen we een verzoekschrift in tot vernietiging van deze illegale praktijk.”