Inburgeraars moeten vanaf eind dit jaar hun kennis van het Nederlands aantonen door een gestandaardiseerde test af te leggen. In beginsel wordt taalniveau A2 verwacht, waarmee je korte en eenvoudige gesprekken kan voeren. Maar nieuwkomers die twee jaar na het voltooien van hun inburgeringstraject geen zes maanden ononderbroken hebben gewerkt, moeten het hogere taalniveau B1 mondeling halen, waarmee je bijvoorbeeld je eigen meningen kan formuleren en verantwoorden of een verhaal kan vertellen. Er komt ook een einde aan de gratis inburgering. Een inburgeraar zal 90 euro betalen voor de taalcursus en nog eens 90 euro voor het afleggen van de vereiste test. 

Extra duwtje in de rug

“Het is een uitstekende zaak dat er versterkt wordt ingezet op de taalverwerving van het Nederlands bij inburgeraars. Zeker voor nieuwkomers die na twee jaar nog geen zes maanden ononderbroken gewerkt hebben, kan dat een extra duwtje in de rug geven. Een sterkere kennis van het Nederlands is goed voor hun positie op de arbeidsmarkt”, aldus Annabel Tavernier.

De Vlaamse Regering heeft daarnaast ook beslist dat de Ligo-Centra voor Basiseducatie de bevoegdheid krijgen om taalniveau B1 mondeling te onderwijzen. Zo kunnen nieuwkomers die dit hogere taalniveau moeten halen vanaf september meer en beter Nederlands leren in een vertrouwde leeromgeving, met vertrouwde lesgevers. Nieuwkomers zullen in de centra ook de gestandaardiseerde testen voor taalniveau A2 én B1 kunnen afleggen.