Ondertussen heeft Vlaanderen reeds verdere stappen gezet om de procedure te digitaliseren. Daarnaast is de automatische informatie-uitwisseling tussen het Vlaams niveau en het interfederale digitale platform ‘Working in Belgium’ in november opgestart. In de volgende wordt er gewerkt aan de verdere integratie van informatie-uitwisseling en zal het only once-principe maximaal worden gehanteerd. "Om de doorlooptijd nog meer in te korten, kan Vlaanderen ook denken aan het invoeren van het erkend ondernemerschap, een systeem waarbij bedrijven, organisaties, werkgevers vooraf als referent erkend worden door de overheid. Op die manier zouden dan minder documenten moeten worden aangeleverd bij de aanvraag. Die erkenning kan men ook verliezen bij controle", aldus De Vreese.

“We moeten ervoor zorgen dat de doorlooptijden voor zowel buitenlandse werknemers én ondernemers zo kort mogelijk zijn. Daarom roep ik de andere niveaus op om zo snel mogelijk te landen met het samenwerkingsakkoord. Enkel door alles op punt te stellen, kunnen we ervoor zorgen dat Vlaanderen de aantrekkelijkste regio wordt voor internationaal toptalent”, besluit De Vreese.