Leerlingen die langdurig afwezig zijn op school kunnen de lessen blijven volgen via synchroon internetonderwijs (SIO). Via een verbinding met de klas kan de leerling vanop afstand meevolgen, vragen stellen aan de leerkracht, deelnemen aan klasgesprekken en zo de leerachterstand maximaal beperken. Bovendien blijft een afwezige leerling op deze manier contact houden met de medeleerlingen en het hele klasgebeuren. De Vlaamse Overheid ondersteunt één centrale organisator om het synchroon internetonderwijs zo vlot mogelijk te organiseren in alle scholen.

Connectie tussen afwezige leerling en klas

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelt Bednet vzw tot het eind van 2023 aan als centrale organisator van het synchroon internetonderwijs. Daar hoort ook financiële ondersteuning bij, die in 2021 kan oplopen tot 2,3 miljoen euro. Bednet kwam als sterkste uit een open aanbesteding met drie kandidaten. De organisatie bestaat al sinds 2007, fungeert al sinds 2015 als centrale organisator en kan dus bogen op veel ervaring. Bednet heeft aangetoond dat het een stabiele connectie kan opbouwen tussen een afwezige leerling en de klas, leerachterstand kunnen beperken, het leerproces kunnen ondersteunen en de terugkeer van de leerling mee kunnen voorbereiden.

Nieuwe digitale realiteit

Bednet zal in de komende jaren nog meer inzetten op innovatie. Dat zal nodig zijn, omdat er een digitaliseringsgolf aankomt in het Vlaams Onderwijs. In de komende jaren wordt er 375 miljoen euro geïnvesteerd in digitale leermiddelen, digitale vaardigheden van leerkrachten en ICT-toestellen voor alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. Het synchroon internetonderwijs van de toekomst zal afgestemd moeten zijn op die nieuwe realiteit.

“Dit gaat over kinderen met kanker, of bijvoorbeeld jongeren met zware psychologische problemen. Zij kunnen tijdelijk niet naar school, maar we laten hen niet los”, zegt Weyts. “Dankzij het werk van Bednet kunnen scholen de band warm houden. Bednet heeft een traditie van innovatie: ze waren pioniers en nu zullen ze opnieuw pionier zijn in de jaren waarin ons onderwijs een grote digisprong voorwaarts neemt.”