Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft de uitgangspunten voor de Canon van Vlaanderen in meer detail vastgelegd. De Canon zal gaan over de geschiedenis en de cultuur van de regio die vandaag Vlaanderen is, met alle respect voor de territoriale verscheidenheid en de verschuivende grenzen die voorafgingen aan onze huidige natievorming.

Zowel positieve als negatieve aspecten krijgen een plaats

De Canon zal werken met thematische ‘vensters’ die telkens een stukje van onze geschiedenis openbaren. Het vensterconcept laat ook toe om te onderstrepen dat we elementen van onze geschiedenis delen met bijvoorbeeld de hele Lage Landen. Er zal aandacht zijn voor algemene geschiedenis, kunst, cultuur, wetenschappen, taal, literatuur en neerlandistiek, materieel en immaterieel erfgoed. Zowel positieve als negatieve aspecten van ons verleden hebben een plaats in de Canon, want beide hebben bijgedragen aan wie we vandaag zijn.

Onafhankelijke commissie zal Canon ontwikkelen

Een onafhankelijke commissie zal onder leiding van de prominente historicus Emmanuel Gerard de Canon ontwikkelen tegen uiterlijk oktober 2022. Professor Gerard zal autonoom een pluralistische en interdisciplinaire commissie van maximaal negen leden samenstellen. De Canon-commissie beslist zelf over de werkwijze en over de eventuele betrokkenheid van externe deskundigen. De commissie zal ook een advies opstellen over de periodieke evaluatie van de Canon, want onze geschiedenis is niet in beton gegoten. Op regelmatige tijdstippen zal de Canon opnieuw gewikt en gewogen worden, om veranderende inzichten te kunnen integreren.

Historicus Emmanuel Gerard leidt Canon-commissie

Historicus Emmanuel Gerard is emeritus hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceerde onder meer over de politieke geschiedenis van België. In zijn lange loopbaan was hij onder meer voorzitter van departement Politieke Wetenschappen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, expert in de parlementaire onderzoekscommissie naar de moord op Patrice Lumumba, hoofdredacteur van de Gids op Maatschappelijk Gebied, directeur van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en curator van het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. “Wat mij aantrekt in dit project is de mogelijkheid die het biedt om de kennis van het verleden zo breed mogelijk te delen”, zegt professor Gerard.

Nederlandse canon als voorbeeld

Vlaanderen spiegelt zich uitdrukkelijk aan Nederland. De Canon van Nederland, die in 2006 voorgesteld en recent bijgesteld werd, heeft bij onze Noorderburen een brede belangstelling opgewekt voor de eigen geschiedenis en cultuur. Vlaanderen zal van Nederland de aanpak overnemen, maar ook de positieve benadering: de Canon als een open aanbod aan alle inwoners om het land dat wij gezamenlijk bewonen nog beter te leren kennen.

In alle opzichten een historische klus

Vlaams minister Weyts noemt de Canon “in alle opzichten een historische klus”. “Ons collectief geheugen gaat meer vorm krijgen in de komende jaren. Maar de Canon kan ook een prachtig vertrekpunt zijn voor een dialoog over Vlaanderen: een dialoog tussen alle Vlamingen, oude en nieuwe.”