De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft ook geen dossiers meer in behandeling die nog dateren van de zeven eerste werkingsjaren. Bovendien slaagt de Raad er in de doorlooptijd van de schorsingsprocedures te beperken tot 4 maanden, en de doorlooptijd van de procedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid tot 10 dagen. Dezelfde positieve evolutie zien we bij het Handhavingscollege, waarbij het aantal ingediende beroepen afgewerkt wordt binnen het werkjaar.

Doorgevoerde verbeteringen

Sinds de start van deze bestuursperiode kreeg de DBRC er vier extra voltijdse bestuursrechters bij met als doel de doorlooptijd van de dossiers verder verminderen zonder in te boeten aan de kwaliteit van de rechtspraak. Het aantal bestuursrechters steeg onder Demir van 9 naar 13. Daarnaast werd ook extra geïnvesteerd in de digitalisering. Zo is het sinds eind september 2020 mogelijk om beroepen digitaal in te dienen in plaats van via aangetekende zendingen. Verder zorgde Zuhal Demir ervoor dat het kluwen van beroepsprocedures werd beperkt en kunnen beroepen sneller worden afgehandeld.

Dubbel zo snel dan Raad van State

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir is tevreden met het geboekte resultaat: “De snelheid van onze rechtspraak verhogen zonder in te boeten op de kwaliteit. Dat was ons doel en dat is wat gerealiseerd is. De gemiddelde doorlooptijd is maar liefst drie maanden gedaald de voorbije jaren. De DBRC doet het daarmee haast dubbel zo snel dan de Raad van State. Een goede zaak. Met de versterking van onze ploeg bestuursrechters en onze procedureverbeteringen doen we wat de mensen van ons mogen verwachten. Ik dank de bestuursrechters voor hun inzet en wens hen een sterk werkingsjaar toe.”