"We kiezen bewust voor de algemene benaming ‘grensoverschrijdend gedrag’. Zo vermijden we dat gevallen opduiken die buiten het werkveld van de commissie vallen”, legt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele uit. “In het domein sport was de commissie al vrij ver gevorderd. Maar de recente berichten over grensoverschrijdend gedrag in onder meer de entertainmentwereld kunnen we niet negeren.”

Peter Wouters, die namens de N-VA zetelt in de commissie, had daar in juni trouwens al op aangedrongen. Hij pleitte toen voor een breder blikveld: “Want ook in bijvoorbeeld het onderwijs, het jeugdwerk en de welzijnssector is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar.”