Bij de opmaak van de nieuwe bijzondere financieringswet besliste de regering-Di Rupo dat er in 2018 een eenmalige afrekening voor de voorbije jaren zou gebeuren tussen de federale overheid en de deelstaten. Die afrekening zou Vlaanderen volgens huidige prognoses ongeveer 900 miljoen euro minder opleveren. Dat betekent tegelijk een plus van 900 miljoen voor de federale overheid en is dus budgettair neutraal voor de totale Belgische begroting.

De Vlaamse regering waakt er intussen wel over dat haar begroting voor het overige structureel in evenwicht blijft. “Zelfs in 2019 mikken we opnieuw op een begroting in evenwicht, ook al zullen we vanaf dan structureel minder inkomsten uit de personenbelasting ontvangen door de nieuwe financieringswet”, aldus Bourgeois.

Lastenverlaging

“De budgettaire impact van de taxshift is er uiteraard wel. En die is inderdaad stevig”, stelt Bourgeois. Maar de Vlaamse Regering heeft doelbewust beslist om de federale lastenverlagingen niet te compenseren met eigen belastingverhogingen. “Zo voeren wij zelf - zonder belastingverschuiving - een grote lastenverlaging door”, besluit de minister-president.