Versnelling hoger in strijd tegen faillissementsfraude

Door Goedele Uyttersprot, Johan Klaps op 27 september 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Justitie
Bouwvakker

“Iedereen heeft het recht om te weten aan wie hij zijn geld toevertrouwt.” Kamerleden Johan Klaps en Goedele Uyttersprot schakelen een versnelling hoger in de strijd tegen consumentenfraude door ondernemingen. Kamerlid Klaps wil een online openbaar register van beroepsverboden, terwijl Goedele Uyttersprot een voorstel klaar heeft voor een kwaliteitsrekening voor ondernemingen.

Kwaliteitsrekening

Faillissementsfraude is een reëel probleem in Vlaanderen. Om die fraude te bestrijden pleit Kamerlid Uyttersprot voor een kwaliteitsrekening, waarop klanten hun voorschotten kunnen overschrijven. “Zo’n kwaliteitsrekening staat volledig afgezonderd van het vermogen van de onderneming. Ze wordt aangehouden door een tussenpersoon, zoals een beroepsvereniging of consumentenorganisatie. Wanneer een klant zijn voorschotten naar zo’n rekening overschrijft, heeft de onderneming alvast de zekerheid dat zijn klant kan betalen. De tussenpersoon zal vervolgens de onderneming uitbetalen naarmate die haar verplichtingen nakomt. Zo heeft ook de klant zekerheid dat hij geen kat in een zak koopt”, legt Kamerlid Uyttersprot uit.

Beroepsverboden

Het online register van beroepsverboden dat Johan Klaps nastreeft, heeft eveneens tot doel klanten te beschermen. “Een ondernemer die een kennelijke grove fout heeft begaan die bijgedragen heeft tot een faillissement kan van de rechtbank al jaar en dag het verbod krijgen om gedurende maximum tien jaar nog een onderneming uit te baten of een bestuursfunctie op te nemen. Vroeger werd zo’n register op papier bijgehouden bij de kruispuntbank van ondernemingen, maar is afgeschaft. In andere landen blijkt zo’n register echter een zéér nuttig instrument voor consumenten, overheid én ondernemingen te goeder trouw”, argumenteert Johan Klaps.

Slapende vennootschappen

Eerder werden al de slapende vennootschappen aangepakt in de strijd tegen ondernemersfraude. De N-VA zorgde er toen voor dat vennootschappen die hun jaarrekening niet neerleggen voortaan zéér snel ontbonden kunnen worden. Vroeger ontsnapten slapende vennootschappen minstens drie jaar de dans. “De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie over de financiële gezondheid van een vennootschap. Deze maatregel maakt het nu mogelijk dat het Brussels parket in het kader van het Kanaalplan tienduizenden spookbedrijven in het vizier heeft. Opvallend: de PS stemde vorig jaar tégen”, besluiten Goedele Uyttersprot en Johan Klaps.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is