Zo wordt gezondheidszorg voor niet-werkenden flink goedkoper, via een forse verlaging van het plafond van de maximumfactuur. De hoogte van die factuur hing nu al sterk af van je inkomen, maar de paars-groene regering besloot om de maatregel nog wat socialistischer te maken. Voor wie minder dan 11.120 euro per jaar verdient gaat de maximumfactuur omlaag van 487,08 naar 250 euro per jaar. Van het moment de medische uitgaven hoger liggen dan dat moet zo’n persoon dus geen remgeld meer betalen. 

Drempel naar werken opnieuw groter

“Het is stuitend dat deze regering opnieuw budgettaire voorrang geeft aan de niet-werkenden boven de laagverdienende werkenden, de zogenaamde “working poor”, nadat ze dat eerder ook al deed in het dossier rond de sociale steun voor de hoge energiefactuur. Zo volhardt de Vivaldi-regering in haar asociale gewoonte die niet werken voordeliger maakt. Voor armen die werken blijft alles hetzelfde. Deze maatregel zorgt ervoor dat de drempel naar werken opnieuw groter wordt en dat de druk op de sociale zekerheid verhoogt”, stelt Kathleen Depoorter. 

Wie werkt en de eindjes amper aan elkaar krijgt, blijft wederom in de kou staan

Een jaarinkomen van 11.120 euro komt overeen met 927 euro per maand. Dat is ver onder het voltijds minimumloon en zelfs onder de minimumwerkloosheidsuitkering, behalve voor langdurig werkloze samenwonenden. In de praktijk zal deze gunst dus vooral ten goede komen aan mensen met een leefloon. Wie wel werkt, maar toch de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, blijft wederom in de kou staan, maar mag wel mee betalen aan deze nieuwe regeling.