“Ik denk dat de minister en de FOD Volksgezondheid de kosten voor die logistieke operatie zwaar hebben onderschat en niet beseften hoe duur dat zou uitvallen.” De FOD beaamt dat ook en gaf al aan het volledige kostenplaatje zwaar te hebben onderschat. “Daarom vraag ik al maanden om een grondige doorlichting om klaarheid te scheppen over de kwestie, maar Vandenbroucke weigert dat”, aldus Depoorter.