Vergetelheid in Lambermontakkoord rechtgezet

Door Inez De Coninck op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Lokale overheid

De regio’s bepalen voortaan ook volgens de wet het uitgavenplafond voor de lokale verkiezingen. In de praktijk doen ze dat al jaren, maar de bevoegdheid was nooit overgedragen. Kamerlid Inez De Coninck diende prompt een wetsvoorstel in om de situatie recht te trekken. “Een vergetelheid van het Lambermontakkoord”, zegt ze.

Iedereen verrast

Iedereen was verrast toen de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State aan Vlaams minister Liesbeth Homans meedeelde dat ze niet bevoegd was om het plafond op de lokale verkiezingsuitgaven te wijzigen. Sinds 2001 oefent Vlaanderen die bevoegdheid de facto uit. Maar blijkbaar werd de wet ten tijde van het Lambermontakkoord Het Lambermontakkoord staat voor drie politieke akkoorden die in 2000-2001 de vijfde staatshervorming vastlegden. Die leverden vooral extra geld op voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Verder gingen nog een aantal bevoegdheden naar de regio’s. De akkoorden werden gesloten tussen Vlaamse en Franstalige liberalen, socialisten, groenen en de Volksunie, die echter verdeeld was. In die mate zelfs dat de partij uiteenviel, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de N-VA. Lambermontakkoord nooit gewijzigd, waardoor de bevoegdheid federaal bleef.

Iedereen akkoord

Om de situatie recht te zetten was een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer. Dat bleek geen probleem, aangezien ook Wallonië en Brussel in de praktijk al bepalen hoeveel hun politici mogen uitgeven aan lokale campagnes. “Ik ben tevreden dat alle partijen zich pragmatisch opstellen bij deze vergetelheid”, besluit Kamerlid De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is