Geen ‘Andorra-deal’ op til

Hij reageert daarmee op berichten uit de pers als zou een deal over een belastingverdrag met Andorra op til zijn. De administratie luistert inderdaad momenteel naar Andorrese vragen hierover, zoals de procedure voorziet. “Maar het is niet omdat Andorra iets vraagt, dat we daar ook op moeten ingaan”, zegt Van Overtveldt. “We zullen de afweging maken of hun verzoeken passen in de strenge voorwaarden die België oplegt.”

Zwarte lijst voor belastingparadijzen

De minister benadrukt ook dat hij snel een ‘zwarte lijst’ voor belastingparadijzen wil zien. Nog voor het nieuwe jaar zou er daarover een consensus moeten zijn. Van Overtveldt is er bovendien een groot voorstander van om sancties aan de lijst te koppelen. “Als we binnen Europa geen overeenstemming kunnen vinden, dan proberen we daar zelf werk van te maken”, besluit hij.