Valerie heeft er goede hoop in dat haar voorstel deze keer wel een meerderheid vindt. “De schandalen die de afgelopen jaren naar boven gekomen zijn en de stem van de donorkinderen zelf die steeds luider klinkt in het debat, hebben de bereidheid om ook in ons land deze belangrijke ethische stap vooruit te zetten groter gemaakt, zelfs binnen de sector.”

Geen anonieme donoren meer

Dat voorstel omvat de oprichting van een Bewaar- en Beheersinstituut voor Donorgegevens (BBID) en de ophef van de anonimiteit van toekomstige eicel- en spermadonoren. Bedoeling is dat donorkinderen vanaf hun twaalf jaar bij het instituut zullen terechtkunnen voor de medische en niet-identificeerbare gegevens van hun donor. En vanaf zestien jaar voor de identificeerbare gegevens indien ze dat wensen. Toekomstige donoren kunnen dus niet langer anoniem blijven.

Basisrecht

“Het kennen van je afkomst is voor veel mensen een belangrijke puzzelstuk in het vormen van de eigen identiteit, een basisrecht dat alleen de donorkinderen in ons land wettelijk wordt ontzegd. “Als wetgever hebben we de rechten van donorkinderen te lang genegeerd in dit debat”, vindt Van Peel. “Tijd dat we dat rechtzetten. Ook voor wensouders is het beter dat we hen de keuze van anonimiteit niet hoeven op te leggen.”

Bewuster doneren

Valeries voorstel voorziet ook in de nodige psychosociale begeleiding en voorlichting door het BBID. Ze weerlegt ook de bezorgdheden van de sector dat het aantal donoren zou dalen wanneer de anonimiteit vervalt. “Cijfers uit het buitenland bewijzen dat dat niet het geval is. Wel verandert het profiel van donoren. Ze gaan er veel bewuster mee om.”

Vlaams afstammingscentrum

Het Vlaams afstammingscentrum schoot vorig jaar uit de startblokken, maar vertrekt nog van vrijwilligheid. “Is het geen tijd om de breuk te maken? Zodat de toekomstige donorkinderen en hun wensouders, die vaak op termijn geconfronteerd worden met de noden van hun kinderen, niet langer een strijd moeten voeren voor een recht dat ieder ander van ons wél heeft?”, vraag Valerie Van Peel.