Te veel Franstalige artsen

De artsenquota zijn een oud zeer. Vlaanderen voerde twintig jaar geleden al toegangsexamens in voor wie aan de artsenopleiding wilde beginnen om het teveel aan artsen tegen te gaan. In Franstalig België studeren echter nog altijd te veel artsen af. Ook dit jaar zullen 959 Franstalige studenten de opleiding starten, terwijl het quotum voor de Franse Gemeenschap op 505 ligt.

Medische overconsumptie

Het teveel aan Franstalige artsen leidt bovendien tot medische overconsumptie, stelt Valerie Van Peel vast. "Waarom werken artsen in Franstalig België minder? Omdat ze met te veel zijn en te weinig hun brood verdienen. Daarom zijn ze geneigd meer nutteloze onderzoeken voor te schrijven. Die rekening betalen wij allemaal mee", zegt het Kamerlid.

Opnieuw generaal pardon

Nochtans was er vorige legislatuur een wet gestemd die een einde moest maken aan de medische mistoestand. "Die wet moest ervoor zorgen dat het overtal uit het verleden wordt afgelost. Maar De Block heeft vlak voor de zomer onze wet overruled en opnieuw een generaal pardon gegeven. Zolang de Vlaamse partijen het toelaten, zal deze saga doorgaan", meent Van Peel.

Eigen studentenbeleid voor Vlaanderen

Vlaanderen moet een eigen beleid voeren naar zijn eigen studenten, vindt Kamerlid Van Peel. "Vlaanderen is al twintig jaar als enige de brave leerling van de klas. Elk jaar kunnen er honderden geslaagde studenten niet aan de opleiding beginnen. En vervolgens betalen we als Vlamingen ook nog eens de rekening. Genoeg. De nieuwe Vlaamse regering moet hier komaf mee maken", besluit Valerie Van Peel.