50 jaar leefmilieu

Ter groener zijde zullen ze het niet graag horen, maar precies 50 jaar geleden was de Volksunie de allereerste politieke partij in België die het thema ‘leefmilieu’ programmeerde op haar jaarcongres. Het thema is sindsdien nooit meer van de Vlaams-nationalistische agenda verdwenen, ook niet nadat de Volksunie begin deze eeuw overging in de N-VA. In haar openingsrede citeerde Anneleen Van Bossuyt Knack-journalist Dirk Draulans: “Het is de N-VA die zich vandaag in Vlaanderen als natuurvriendelijkste partij manifesteert”. Ze verwees ook naar Mark Demesmaeker, die recent opnieuw werd genomineerd als beste Europees Parlementslid voor het thema milieu. Kortom, ook voor ecologie trekt de N-VA telkens aan de kar, zei Van Bossuyt.

Ecorealisme in debat

In het belangrijke debat over het milieu zweert de N-VA bij ecorealisme. Ecologie en economie dienen hand in hand te gaan op de weg naar een groener, gezonder en duurzamer Vlaanderen. Daarin is geen plaats voor dogma’s, taboes of sentiment, maar wel voor innovatie, wetenschap en technologie. Een panel van vijf experts -Frank Beckx van Essenscia Vlaanderen, wetenschapsjournalist Bart Coenen, Maarten Dubois van Ernst&Young, prof. Dr. Dirk Inzé van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en Dr. John van Gompel van de Uitkerkse polders- debatteerde over vier actuele ecologische thema’s: de rol van technologische vooruitgang bij de vermindering van de CO2-uitstoot, de energiebevoorrading, biotechnologie en klimaatadaptatie. De algemene tendens was duidelijk: Vlaanderen zit niet stil, maar werkt integendeel nu al aan de klimaatuitdagingen en is momenteel zelfs koploper in tal van domeinen. Herbekijk het debat hier.

“Kernenergie redt levens”

Voordien had de Amerikaanse milieuactivist Michael Shellenberger van Environmental Progress een pleidooi van een uur gehouden vóór kernenergie. Shellenberger beschreef hoe hij op basis van wetenschappelijke literatuur en officiële rapporten van organisaties zoals de Verenigde Naties vervelde van een klassieke groene jongen tot de pro-nucleaire activist van vandaag. “Kernenergie redt levens, doordat ze niet vervuilend is. Jaarlijks sterven zeven miljoen mensen door luchtvervuiling. Met nucleaire energie heb je die niet”, sprak Shellenberger. Tijdens zijn op Belgische leest geschoeide betoog maakte Shellenberger brandhout van de vooroordelen over nucleaire energie, die hij beschouwt de beste energie-oplossing waarover de mens momenteel beschikt. Na zijn uiteenzetting kreeg de Amerikaan net geen staande ovatie, zo fel werd zijn revelerende presentatie gesmaakt. Bekijk hier de volledige uiteenzetting van Michael Shellenberger (video, 56:48)

Wereld veranderen

In haar slottoespraak herhaalde Anneleen Van Bossuyt dat de N-VA absoluut niet bang is van het klimaatdebat. “De discussie gaat over heel concrete dingen: het licht laten branden, de prijs betaalbaar houden, maar het is ook het vermijden van zes miljoen ton CO2 en dat tien jaar lang. Hier mogen voor ons de verkiezingen over gaan”, sprak ze de zaal vastberaden toe. In één adem daagde ze Groen! uit om eindelijk eens concreet te worden. “Cijfers, meneer Calvo! Ik wil cijfers!” Met een oorverdovend applaus toonde de zaal zijn instemming met Van Bossuyts strijdvaardige woorden. Anneleen Van Bossuyt sloot de sterke V-dag af met een optimistische boodschap: “De technologieën die we in Vlaanderen ontwikkelen zijn de hefboom om de wereld te veranderen.”

Lees hier onze brochure Ecorealisme (pdf, 4,16 MB)

Bekijk de foto's van deze V-dag op Facebook.

Bekijk hier de sfeerreportage:

De N-VA organiseert in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei een aantal V-dagen, waarin ze de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma voorlegt aan haar leden. De volgende V-dag heeft als thema ‘Asiel en Inburgering’ en gaat door op 30 maart in Brussel. Deze V-dag is volzet, de inschrijvingen zijn afgesloten.