Ze behoorden alle drie tot een piepjonge en zeer kleine partij. Het gemeenteraadslid was de enige verkozene in deze stad. Het parlementslid was één van de zes parlementsleden en de enige uit deze stad. En ook de minister was moederziel alleen, en hij kwam dan nog uit West-Vlaanderen ook.

Het gemeenteraadslid en het parlementslid bezochten samen deze zaal zoals ze toen was en keken hun ogen uit: uitgeleefd, uitgewoond, beneden ieder niveau.

Ze trokken naar de minister en samen smeedden ze het plan om het krot om te toveren tot een van de mooiste en akoestisch beste zalen van Europa.

Het parlementslid besloot de vergadering met de woorden: “Als we daarin lukken, dan zal het een mooie dag zijn voor ons als de nieuwe zaal open gaat. Maar de mooiste dag zal zijn als we ooit zelf sterk genoeg zijn om die nieuwe zaal te vullen met onze partij.”

Vrienden,

Het gemeenteraadslid is vandaag de eerste gedeputeerde van deze provincie, Luk Lemmens. De eenzame minister is vandaag de minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois. En dat parlementslid … dat is nog altijd parlementslid. Maar hij is ook de burgemeester van deze stad en uw nederige voorzitter.

En nu vraag ik u: kijk eens naar deze zaal, en kijk eens naar ons. De kracht van Verandering werkt. Deze zaal staat symbool voor alles waar wij naar streven. Zuinig zijn om te kunnen investeren in de beste toekomst voor onze mensen, niet tevreden zijn met middelmatigheid maar altijd streven naar een niveau dat ons trots maakt en Vlaanderen op de kaart zet.

De kracht van Verandering werkt. Want deze mooie zaal zit ook vol met mooie mensen. Wij zijn de grootste partij van het land geworden en we zullen alles doen om zoveel vertrouwen van zoveel mensen nooit te beschamen.

Ook de ambitie van de N-VA is niet om de middelmaat te halen. Wij moeten elke dag aan de slag om van Vlaanderen een warme thuis te maken met het hoogste niveau van welvaart en welzijn. Voor minder mogen we niet gaan.

En voor we zondag samen naar de stembus gaan, wil ik dan ook eerst en vooral aan u allemaal zeggen hoe trots ik ben op alles wat we samen gedaan hebben, op de partij die wij vandaag samen vorm geven, op de campagne die u dag en nacht samen gevoerd heeft.

Dankuwel vrienden. Dankuwel.

Morgen worden de teerlingen geworpen voor het bestuur van onze gemeenten en onze steden voor de komende zes jaar. Het is een afspraak met de geschiedenis die wij niet zullen missen.

De kiezer kan nu oordelen over ons op basis van wat hij gezien heeft waar wij besturen. Ik weet dat ik veel mensen oneer ga aandoen, maar ik kan slechts een korte greep aan voorbeelden aanhalen.

Christoph D’haese vatte zijn beleid heel krachtig samen: Aalst rijmt niet langer op marginaalst maar wel op geniaalst. In Aalst wordt er terug volop geïnvesteerd in burgers en bedrijven.

Frank Boogaerts in Lier kuiste een financiële puinhoop op: gedaan met begrotingen in het rood en in de plaats daarvan een versnelde schuldafbouw.

Vera Celis is vandaag in Geel burgemeester van de snelst groeiende stad van de Kempen, met onderwijs en innovatieve economie als motoren.

Lieven Dehandschutter wist in Sint-Niklaas de criminaliteit fors terug te dringen, iets waar we overal hard aan gewerkt hebben.

In Bilzen saneerde Frieda Brepoels de stadskas terwijl ze tegelijk de belastingen verlaagde.

En Guido Vaganée creëerde in Bonheiden een fietsstraat van 6,6 kilometer, de langste van Europa.

Ik kan zo nog even doorgaan, want ook over het bestuur van Bert Maertens, Kristof Hendrickx, Koen Metsu, Joris Nachtergaele, Nadia Sminate en zovele anderen valt veel goeds te melden.

En dan zwijg ik nog over Huub Broers, Koenraad Degrootte en natuurlijk Kris Van Dijck. Die drie zijn al iets langer bezig dan de rest en ze zijn daarvoor beloond in 2012 met een absolute meerderheid in hun gemeente.

De typerende bescheidenheid die zo zwaar weegt op de inwoners van deze stad, belet me om veel over Antwerpen te vertellen. Maar sta me toch toe aan te stippen dat de N-VA deze stad veel veiliger, veel welvarender en veel zorgzamer heeft gemaakt dan 6 jaar geleden.

De criminaliteit zakte met 30%, het aantal vacatures verdubbelde en de sociale uitgaven per hoofd zijn de hoogste van Vlaanderen.

Bovendien staat de stad van morgen letterlijk en figuurlijk in de steigers. Een stad die groener, mooier en eindelijk weer vlot bereikbaar zal zijn.

Na 20 jaar stilstand staken wij samen met de Vlaamse regering de schop letterlijk in de grond. Eindelijk uit de ban van de Ring, eindelijk een oplossing.

Beste vrienden,

Er zijn ook andere manieren van besturen.

Je kan een stad heel goed besturen, maar stiekem de bodem uit de stadskas slaan. “Après moi le déluge”, het zou de verkiezingsslogan moeten zijn van de burgemeester van Mechelen.

In Hasselt en Oostende leek het de afgelopen jaren dan weer vooral over de achterkamer te gaan dan over de voorkamer, wat die steden bepaald niet vooruit heeft geholpen.

In Genk hebben we een stadsbestuur dat extremisten aanhaalt om stemmen te halen eerder dan consequent de boodschap te vertellen over de westerse waarden en iedereen kansen te geven door emancipatie.

In het wondermooie Brugge staat de tijd stil, maar helaas ook het beleid.

En in Gent leven we nog in de republiek van de roodgroene kameraden: onbewoonbare krotten zijn er goed genoeg als sociale woningen terwijl betere panden bewoond worden door kameraden van het stadsbestuur. Neen, zo hoort het niet. Daar is het tijd voor de kracht van verandering.

Veilig thuis komen in een welvarend Vlaanderen, daar draait het morgen om. Dat is onze boodschap in elke dorp, in iedere gemeente en iedere stad.

Wie voor de N-VA kiest, krijgt een burgemeester die zijn of haar schouders zet onder ons project.

Iemand die dag en nacht wil werken, met hart en ziel, om de eigen gemeente tot een veilige haven te maken voor de inwoners; om de sociaaleconomische hervormingen om te zetten in investeringen en jobs; om de welvaart te koppelen aan solidariteit voor ouden van dagen die het met een klein inkomen moet stellen; en om te waken over onze identiteit, over onze fundamentele waarden.

Daar draait het om. Die keuze leggen we morgen voor aan alle Vlamingen in alle steden, gemeenten en districten.

Het is onze ambitie om opnieuw vooruit te gaan met de N-VA en om onze verantwoordelijkheid op te nemen in zoveel mogelijk gemeenten.

Daarom roep ik alle Vlamingen op om ons morgen het vertrouwen te schenken.

Kom veilig thuis in een welvarend Vlaanderen, stem op de N-VA!