Theo Francken: “Meer dan 10.000 terug in 2015”

Door Theo Francken op 22 januari 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Infografieken
Theo Francken: “Meer dan 10.000 terug in 2015”

In 2015 werden in totaal 10.081 personen teruggebracht naar hun land van herkomst. Dat is een stijging van 15,5 procent in vergelijking met 2014, toen er 8727 terugkeerden. Die repatriëringen verliepen zowel gedwongen, via de gesloten centra, als vrijwillig, met assistentie van de Belgische overheid. “We blijven prioritair inzetten op vrijwillige terugkeer”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Dat neemt niet weg dat ook de gedwongen terugkeer vorig jaar in stijgende lijn ging en er nooit méér criminelen zijn teruggestuurd: 1437 in totaal, of een stijging van maar liefst 130 procent ten opzichte van 2014.

“Vandaag is één op de drie personen die we gedwongen terugleiden een zware jongen uit de gevangenis”, preciseert Francken. “Het is ooit anders geweest. Onder staatssecretaris Wathelet (cdH) werden gedetineerden geregulariseerd, nu worden ze gerepatrieerd. Een kwestie van prioriteiten.”

Sterke resultaten ondanks verminderde capaciteit

In 2015 keerden 5894 personen gedwongen terug: zo’n 16 procent meer dan in 2014. Die stijging is vooral te danken aan het aantal repatriëringen van personen in onwettig verblijf, dat met 20 procent toenam. “Een groot succes”, aldus Francken, “want door infrastructuurwerken hadden we te kampen met gemiddeld 4 procent minder capaciteit in de gesloten centra. We zijn dus erin geslaagd om fors meer te doen met minder middelen. Dat laat het beste verhopen voor 2016, aangezien de capaciteit in de gesloten centra verhoogt van 528 plaatsen vandaag naar 610 in juli. Dat moet ons in staat stellen om nog eens 1000 personen meer te repatriëren. Is dat voldoende? Neen. Ik steun dan ook voluit de vraag van de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken om naar een integrale verdubbeling te gaan van onze capaciteit.”

Ook vrijwillige terugkeer zit in de lift

Na drie jaar achteruitgang kwam er in 2015 ook opnieuw schot in de vrijwillige terugkeer. In totaal keerden 4187 vreemdelingen vrijwillig terug met de hulp van de overheid, een stijging met 14 procent. “Die stijging is de vrucht van intensieve samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil en de lokale overheden”, verklaart Francken. “De mogelijkheid van vrijwillige terugkeer wordt nu van bij het begin van de asielprocedure aanbevolen. Onze diensten werden ook laagdrempeliger gemaakt, door de opening van regionale terugkeerloketten in Antwerpen, Gent en Luik.”

Theo Francken: “Meer dan 10.000 terug in 2015”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is