Steeds meer krapte schoonmaak- en onderhoudspersoneel

Door Allessia Claes op 13 januari 2020, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid
poetsen

Steeds meer Vlaamse gezinnen gebruiken dienstencheques om werk en gezin te combineren. In 2018 groeide het aantal aangevraagde dienstencheques met drie procent. Die populariteit heeft ook een keerzijde, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes. “Van de meer dan 15.000 vacatures in de eerste drie kwartalen van 2019 werd slechts een kleine 55 procent ingevuld. Inzetten op opleiding is de oplossing.”

Het systeem van dienstencheques is een belangrijk hulpmiddel voor veel Vlaamse gezinnen. Vooral voor huishoudhulp worden dienstencheques ingezet, maar ook strijkopdrachten, boodschappendiensten en vervoer van personen met beperkte mobiliteit behoren tot de mogelijkheden. Dienstencheques worden steeds populairder. Zo groeide het aantal aangevraagde dienstencheques in 2018 met een goede 3 procent.

Keerzijde van de populariteit

De populariteit heeft echter ook een keerzijde. Uit de cijfers blijkt een groot tekort aan poets- en huishoudhulpen om de openstaande vacatures in te vullen. “Van de meer dan 15.000 vacatures in de eerste drie kwartalen van 2019 werd slechts een kleine 55 procent ingevuld”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes. “Jaar na jaar zien we het aantal sollicitanten dalen.”

De krapte op die arbeidsmarkt neem toe. Dat blijkt ook als we kijken naar het aantal werkzoekenden met ‘beroepsaspiratie’ poetshulp-strijken en dat vergelijken met het aantal openstaande vacatures. “Als er minder dan 4 werkzoekenden beschikbaar zijn per vacature spreken we van krapte en dit is het geval sinds 2017”, aldus Claes.

Intensieve dienstverlening en opleiding

Uit antwoord op een parlementaire vraag van Claes blijkt dat er een ‘intensieve dienstverlening’ is voor de sector door de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB . Die probeert werklozen actief naar de vacatures toe te leiden. Daarnaast zet de VDAB volop in op opleiding. Claes juicht die opleidingsinitiatieven van VDAB toe. “Het is dan ook van groot belang dat Vlaanderen blijft inzetten op opleiding zodat voldoende mensen deze functies kunnen uitoefenen, zonder in te boeten aan competentie. De poets- en strijkhulpen leveren immers dag na dag erg waardevol werk waarbij zij zich voor de volle 100 procent inzetten voor heel wat Vlaamse gezinnen”, besluit Claes.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is