Spoorinvesteringen: verdeelsleutel respecteren of spoor regionaliseren

Door Inez De Coninck op 18 maart 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS

De Franstalige groenen van Ecolo willen voor het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel afwijken van de gebruikelijke 60/40-verdeelsleutel. “Onaanvaardbaar”, vindt Kamerlid Inez De Coninck. Zij vraagt om die historische verdeelsleutel te respecteren, maar suggereert tegelijk een betere oplossing voor de lange termijn: de regionalisering van de spoorwegen. “Dan investeert elk gewest in de eigen spoorprioriteiten, met eigen middelen.”

Voor een belangrijk deel van het investeringsbudget van de spoorwegen geldt een verdeelsleutel. Die bepaalt dat zestig procent van alle investeringen in Vlaanderen plaatsvindt en veertig procent in Wallonië. Ecolo pleit er nu voor die verdeelsleutel te laten vallen voor het Waalse gedeelte van het voorstadsnet rond Brussel. Voor dat GEN zijn ettelijke honderden miljoenen nodig.

“Waarom zou je voor één project aan die historische verdeelsleutel raken?”, vraagt De Coninck zich af. “Vlaanderen heeft evengoed zijn spoorprioriteiten. Daar vraagt het toch ook geen uitzondering voor?” Zij vindt het logischer de verdeling van de middelen binnen het bestaande systeem te bekijken. “Waalse beleidsmakers hebben ervoor gekozen om hun veertig procent te besteden aan prestigeprojecten waar de reiziger weinig aan heeft, zoals de megastations in Luik en Bergen. Als zij nu beweren dat er te weinig geld is voor de projecten die er wél toe doen, is dat niet de verantwoordelijkheid van Vlaanderen."

Regionaliseer spoorinvesteringen

Het investeringsvraagstuk kunnen we op termijn beter oplossen door een regionalisering van de spoorwegen. Dan wordt elk gewest verantwoordelijk voor zijn eigen investeringsbeleid en het bijbehorende budget en kan het ook eigen klemtonen leggen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is