Sociale Impact Obligaties in Vlaanderen

Door Lorin Parys op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Lokale overheid, Infografieken
Lorin Parys

Sociale Impact Obligaties (SIO’s) doen hun intrede in Vlaanderen. Het Vlaams Parlement keurde het voorstel tot decreet over SIO’s goed. Vlaams Parlementslid Lorin Parys reageert tevreden: “Sociale Impact Obligaties bieden innovatieve beleidsinitiatieven de kans aan te tonen dat ze doeltreffend zijn. We zorgen zo voor een brug tussen privaat kapitaal en vernieuwing in zorg en welzijn.”

Sociaal investeren met privégeld

Sociale Impact Obligaties bestaan al in het buitenland. Dergelijke Obligatie Een lening aan een bedrijf of een overheid, die je met interest terugbetaald krijgt. In tegenstelling tot aandelen, hebben de meeste obligaties een vaste looptijd en een vaste interest, die meestal jaarlijks wordt uitbetaald. Daardoor houden obligaties in de regel ook minder risico in dan aandelen. obligatie is een contract tussen de publieke sector en private kapitaalverstrekkers die willen investeren in een maatschappelijk innovatief project. Lorin Parys verduidelijkt: “In de welzijnssector is het budget niet altijd beschikbaar om op elke zorgvraag een sluitend antwoord te kunnen geven. Aan de andere kant is er privékapitaal beschikbaar dat bereid is te investeren in innovatieve sociale projecten.”

Winst voor iedereen

Enkel wanneer een project een vooraf afgesproken en meetbare doelstelling haalt, betaalt de overheid de investeerders terug met een beperkte rente. Voor de sociale projecten zit de winst erin dat nieuw kapitaal wordt aangetrokken dat hen in staat stelt om te experimenteren. Voor de overheid is het voordeel dat ze enkel betaalt wanneer een project bewezen resultaten oplevert. “Zo spreken privékapitaal aan om sociale investeringen te doen, en geven we de welzijnssector een extra stimulans om meer evidence-based te gaan werken”, besluit Vlaams Parlementslid Parys.

Sociale Impact Obligaties

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is