Sneller buitenlandse diploma’s erkennen

diploma - studeren

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleit voor een uitbreiding van de automatische erkenning van buitenlandse diploma’s en voor een spoedprocedure voor wie op korte termijn een diploma moet kunnen voorleggen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie. “Eigenlijk is in de regelgeving al voorzien dat zo’n spoedprocedure kan, alleen is ze nog niet uitgewerkt”, zegt Daniëls.

Verschillende buitenlandse diploma’s, zoals Nederlandse diploma’s uit het voortgezet onderwijs, worden in Vlaanderen al automatisch erkend. Daarvoor moet je geen erkenningsprocedure opstarten bij NARIC (National Academic Recognition Information Centre). Voor andere diploma’s is zo’n procedure wel nog nodig. NARIC bekijkt die diploma’s geval per geval en dat neemt vaak heel wat tijd in beslag: van 60 tot 120 kalenderdagen, afhankelijk van het type erkenning.

Procedure aanpassen

“Een verkorte procedure of spoedprocedure, zoals we die kennen voor de aanvraag van een identiteitskaart of paspoort, bestaat nu niet”, stelt Daniëls vast. “Wie voor een sollicitatie op korte termijn een diploma moet voorleggen, kan bijgevolg niet deelnemen aan bepaalde selectieproeven.” Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) overweegt alvast om zo’n procedure uit te werken.

Kwaliteitscriteria handhaven

“Daarnaast gaat de minister bij NARIC de haalbaarheid aankaarten van mijn voorstel om de groep automatische gelijkschakelingen uit te breiden, met name voor diploma’s uit het Nederlandstalige beroepsonderwijs”, verklaart Daniëls. “Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitscriteria. NARIC kan bijvoorbeeld kijken naar de ervaring die iemand met specifieke diploma’s al heeft opgebouwd.” Ook de kennis van het Nederlands is uiteraard van belang. “Zeker in de welzijnssector is het cruciaal dat artsen en verplegend personeel de taal voldoende machtig zijn om de patiënt te begrijpen en de gepaste zorgen te kunnen toedienen”, besluit Daniëls.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is