Verschillende partijen stellen het nut van de Senaat ter discussie, maar besparen op de instellingen blijkt niet evident. Vandaag wordt de begroting besproken in het beheerscomité van de Senaat. “De summiere tabellen die ter beschikking worden gesteld gaan uit van surreële besparingen. Zoals een half miljoen euro op de energiekost, terwijl de energieprijzen net gestegen zijn. Bovendien gaan de tabellen uit van een dotatie van 41 miljoen euro, terwijl in de uitgavenbegroting van de federale regering gesproken wordt over een dotatie aan de Senaat van 35 miljoen euro”, aldus Vanlouwe. 

Broekzak-vestzakoperatie

Uit de begrotingstabellen blijkt bovendien dat subsidies voor de pensioenkas (2 miljoen euro), de subsidies voor werken (2,1 miljoen euro) en het negatief saldo (261.399 euro) gedekt worden door de reserves van de Senaat. “Vivaldi schrijft wel een besparing op de dotatie in de federale begroting, maar gaat toch meer geld uitgeven in de Senaat”, zegt Vanlouwe. “Met een broekzak-vestzakoperatie probeert men dit te verkopen als een besparing door gewoon uit de reserves te putten. Van structurele besparingen is niets te merken. De bevolking zit op haar tandvlees maar voor Vivaldi blijkt het onmogelijk om te besparen op een verouderde en nutteloze instelling, laat staan op de eigen partijmiddelen.”

N-VA blijft ijveren voor afschaffing van Senaat

Deelstaatsenator Andries Gryffroy vult aan: “Er kan heel makkelijk op het politieke apparaat bespaard worden door de subsidies aan de politieke partijen en het politiek personeel in de Senaat stop te zetten. Dat is een structurele besparing van meer dan 12 miljoen euro. Tot zo ver de politieke vernieuwing waar Vivaldi altijd zo hoog over spreekt. De N-VA zal blijven ijveren voor de afschaffing van de Senaat en wij zullen in het beheerscomité vandaag een voorstel indienen om de begroting dit jaar reeds aan te pakken.”