Rouwen verdient ondersteuning, ook op de werkvloer

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 9 oktober 2018, over deze onderwerpen: Werken, Ziekte, Gezondheidszorg, Welzijn
Bloem op grafsteen

Bijna iedereen heeft wel eens een dierbare verloren. Meestal is opnieuw aan het werk gaan beter dan te lang thuisblijven, maar dat is voor de rouwende persoon niet altijd evident. Daar mogen we niet blind voor blijven, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Danielle Godderis-T’Jonck. In een parlementaire conceptnota pleit ze voor rouwondersteuning, zowel voor de betrokkene zelf als voor de organisatie (collega’s, leidinggevende). “Door op langere termijn te investeren in de geestelijke weerbaarheid van werknemers, voorkomen we een slecht doorlopen rouwproces, al te vaak een voorbode van een depressie.”

Hoe iemand rouwt is heel individueel en wordt bepaald door karakter, de relatie met de overledene, geloof, cultuur en omgeving. Gemakkelijk is het evenwel voor niemand. Opnieuw aan de slag gaan is meestal zingevend en positief, maar loopt voor de rouwende persoon niet altijd van een leien dakje. Daar moeten we iets aan doen, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Danielle Godderis-T’Jonck. Zij pleit voor rouwondersteuning voor de betrokkene en voor collega’s en leidinggevenden binnen de organisatie. “We willen voornamelijk inzetten op een beter voorbereide werkvloer, met name bij de leidinggevende. Die moet vaak zeer snel en onverwacht het heft in handen nemen, organisatorisch maar ook emotioneel.”

Coaches op de werkvloer

Daarnaast ziet Godderis-T’Jonck een rol weggelegd voor de zogenaamde ‘coaches op de werkvloer’ van het project ‘Gezond op de werkvloer’. Die coaches ondersteunen bedrijven in hun gezondheidsbevorderend beleid. Denk aan fruit eten en bewegen, maar ook aan burn-outs tegengaan. “Daaraan zouden we sensibilisering rond rouwondersteuning willen toevoegen. Door op langere termijn te investeren in de geestelijke weerbaarheid van werknemers, voorkomen we een slecht doorlopen rouwproces, al te vaak een voorbode van een depressie. Bovendien weten we dat de leidinggevende een sleutelfiguur is in het rouwproces op de werkvloer, maar in managementopleidingen wordt er zeer weinig tot geen aandacht aan geschonken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is